پوسیدگی ریشه و ساقه ناشی از فیتوفترا | پوسیدگی فیتوفتورایی

نام بیماری

پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و ساقه

عامل بیماری

قارچ phytophthora capsici

معرفی بیماری

پوسیدگی فیتوفتورایی یکی از مخرب ترین بیماری های خیار است و در مناطقی که هوای مرطوب و سرد دارد خسارت زیادی می زند. این بیماری می تواند شاخ و برگ و میوه خیار، در هر زمانی از رشد را نابود کند. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

پوسیدگی فیتوفتورایی می تواند میوه های خیار را در مزرعه آلوده کند و متعاقبا منجر به پوسیدگی میوه در انبار شود به خصوص وقتی که میوه ها در تماس با خاک باشند.

پوسیدگی فیتوفتورایی در هوای خشک فعالیت بیمارگر کاهش می یاید و یا متوقف می شود. برخی از علائم این بیماری ها شبیه بیماری ناشی از پیتیوم و فوزاریوم است و مهم است که شما بدانید عامل بیماری مزرعه شما کدام قارچ است.

علایم بیماری

پوسیدگی فیتوفتورایی در مزرعه خیار در درجه اول باعث پوسیدگی میوه می شود و در هوای مرطوب می تواند گیاهچه خیار را قبل از اینکه از خاک بیرون بیاید از بین ببرد.

علائم پوسیدگی فیتوفتورایی شامل پوسیدگی بن ریشه و طوقه، پژمردگی و لکه دار شدن برگها، پوسیدگی میوه و در موارد شدید مرگ گیاه است. پوسیدگی طوقه باعث می شود گیاه مدت کوتاهی بعد از آلودگی از بین برود.

برگ های آلوده دارای لکه های قهوه ای بزرگ و تیره هستند و قطر آن تا 5 سانتی متر می رسد. در بعضی مواقع هاله ای کم رنگ و نازک در اطراف زخم ها ایجاد می شود.

بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی از طریق رگبرگ ها و دمبرگ ها گسترش می یابد و در نتیجه قسمت عمده ایی از شاخ و برگ بوته قهوه ای و خشک می شود. در زیر برگ ها نیز لکه های آب سوخته شکل می گیرد که به طور معمول دارای پوشش کرکی سفید رنگی هستند.

بیشتر بخوانیم:

پوسیدگی میوه به طور معمول در قسمت زیرین میوه که در تماس با خاک است شروع می شود. در این حالت روی میوه آلوده اسپور های سفید رنگی مانند پودر شکر شکل می گیرد و در آب و هوای مرطوب و دمای بالا شدت آن بیشتر است.

پوسیدگی فیتوفتورایی خیار
پوسیدگی فیتوفتورایی خیار
پوسیدگی ریشه و ساقه خیار

کنترل بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی یا پوسیدگی ریشه و میوه خیار

پوسیدگی فیتوفتورایی در صورتی که کنترل نشود در مدت کوتاهی کل محصول خیار را از بین می برد. کشاورزان می توانند بیماری را با ترکیبی از اقدامات بهداشتی، کنترل های زراعی و استفاده از برنامه ریزی دقیق سم پاشی با موفقیت کنترل کنند.

هیچ گونه رقم مقاومی در برابر بیماری فیتوفترا وجود ندارد با این حال ممکن است کشاورزان به تجربه بدانند بعضی رقم ها مقاومت بیشتری در برابر بیماری فیتوفترا دارند. از انجایی که هوای مرطوب باعث گسترش بیماری می شود، مدیریت آبیاری تاثیر زیادی در کنترل بیماری دارد لذا توصیه می شود از آبیاری بارانی استفاده نکنید.

زمین هایی را انتخاب کنید که به خوبی زهکشی شده باشند. یکی از ویژگی های قارچ فیتوفترا توانایی زنده ماندن طولانی مدت آن در خاک است.

قارچ فیتوفترا می تواند تا 10 سال در خاک زنده بماند. اکثر متخصصان یک تناوب زراعی چهار ساله را برای کنترل بیماری فیتوفترا توصیه می کنند. قارچ کش ها بخش مهمی از اکثر برنامه های مدیریتی برای بیماری پوسیدگی ریشه خیار هستند.

با این حال در صورتی که کنترل های زراعی گفته شده در بالا رعایت نشود استفاده از قارچکش نیز موثر نخواهد بود. از قارچ کش های مانکوزب، کلروتالونیل، رانمن و بردوفیکس می توان برای کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار استفاده کرد.

متالاکسیل تا 5 هفته بعد از ظهور گیاهچه می تواند از بوته های خیار محافظت کند. بیشتر قارچ کش ها باید زمانی که میوه های خیار 2، 4 تا 6 سانتی متر هستند باید استفاده شود.

از چندین قارچ کش با طیف وسیع و سیستمیک می توان جهت کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار استفاده کرد.

مدیریت ابیاری تاثیر زیادی در کنترل بیماری دارد.

همچنین علایم بادزدگی اولیه روی بوته ها به خصوص بعد از بارندگی سنگین و زمانی که اب ایستادگی اتفاق می افتد.

تیمار یا ضد عفونی بذر با Mefenoxam

متالکسیل تا 5 هفته بعد از ظهور گیاهچه می تواند از بوته های خیار محافظت کند

قارچ عامل بیماری می تواند فلفل، بادمجان، لوبیا و گوجه فرنگی را آلوده کند

پوسیدگی ریشه و ساقه ناشی از فیتوفترا | پوسیدگی فیتوفتورایی - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1

زمین هایی را انتخاب کنید که به خوبی زهکشی شده باشند

هیچ گونه رقم مقاومی برای مقاومت میزبان در برابر بیماری فیتوفترا وجود ندارد با این حال ممکن است کشاورزان به تجربه بدانند بعضی رقم ها مقاومت بیشتری در برابر بیماری فیتوفترا دارند.

یکی دیگر از ویژگی های قارچ فیتوفترا توانایی زنده ماندن طولانی مدت آن در خاک است. اکثر متخصصان یک تانوب زراعی چهار ساله را برای کنترل بیماری فیتوفترا توصیه می کنند.

قارچ کش ها بخش مهمی از اکثر برنامه های مدیریتی برای بیماری پوسیدگی ریشه خیار هستند. با این حال در صورت عدم وجود کنترل های زراعی ذکر شده در بالا استفاده از قارچکش نیز موثر نخواهد بود.

قارچ کش ها باید زمانی که میوه ها 1، 2 تا 3 اینچ هستند باید استفاده شود

مانکوزب و کلروتالونیل

رانمن