مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

بیماری ها و روش های درمان

علایم بیماری نکروز پیت گوجه فرنگی شیوع علایم اولیه این بیماری اغلب با رسیدن اولین خوشه های میوه به مرحله...

فروردین 15, 1403

نماتد چیست؟ نماتد درحقیقت به گروهی از کرم های لوله ای گفته می شود که در خاک زندگی می کنند...

بهمن 8, 1401

معرفی بیماری آنتراکنوز پیاز عامل بیماری: Colletotrichum circinans بیماری انتراکنوز یک بیماری قارچی است که گیاه را در هر مرحله...

آبان 29, 1401

معرفی بیماری ریشه سرخی پیاز (Onion pink root) ریشه سرخی پیاز یکی از بیماری های شایع در میان گیاهان پیاز...

دی 26, 1401

سفیدک داخلی گوجه فرنگی سفیدک داخلی گوجه فرنگی یا بلایت دیررس یا بادزدگی گوجه فرنگی که سفیدک حقیقی یا سفیدک...

بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی یکی از بیماری هایی است که توسط ویروس گوجه فرنگی منتقل می شود. در...

بهمن 8, 1401

معرفی بیماری فیتوپلاسمایی گوجه فرنگی فیتوپلاسمایی گوجه فرنگی توسط زنجره ها انتقال می یابند. فیتوپلاسماها گروه مهمی از بیمارگرهای گیاهی محدود...

بهمن 8, 1401

معرفی بیماری ویروس موزاییک گوجه فرنگی ویروس موزاییک گوجه فرنگی با آسیب رساندن به برگ ها، گل ها و میوه...

بهمن 8, 1401

معرفی بیماری پژمردگی آوندی یا فوزاریومی گوجه Fusarium wilt پژمردگی آوندی گوجه فرنگی به صورت کم و بیش پژمردگی ناگهانی، قهوه...

بهمن 8, 1401

معرفی پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی عامل بیماری: ویروس (tomato spotted wilt virus (TSWV نشانه های ناشی از ویروس پژمردگی...

آبان 29, 1401
loading