مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

ترویج و آموزش کشاورزی

جدول اختلاط کودها چیست و چه کمکی به کشاورزان می کند؟ اختلاط کود آهن، اختلاط کلسیم با اسید آمینه، اختلاط...

آذر 18, 1401

شوری آب و خاک چطور باعث کاهش رشد می شود؟ شوری از طریق کاهش جذب آب و عناصر و ایجاد...

آبان 29, 1401

معرفی گل جالیز گل جالیز در مناطق گرم و خشک سراسر جهان وجود دارد و در کشور های اطراف دریای...

آذر 18, 1401

عده ای از کشاورزان برتر، مقدار و کیفیت آب آبیاری را یکی مهمترین عوامل در افزایش تناژ می دانند. اما...

آبان 29, 1401

همه ما کشاورزان راه های بهتری برای سودآوری پیش رو داریم. همه ما می توانیم کشت های سودآور را انتخاب...

آبان 29, 1401

گاهی پیش می آید که کشاورزان تمام بذرهایشان را مصرف نمی کنند و مقداری از آن باقی می ماند یا...

آبان 29, 1401

pH خاک به قدری اهمیت دارد که اغلب با درجه حرارت بدن بیمار هنگام مراجعه به پزشک مقایسه می شود....

آذر 18, 1401

مقاوم سازی چیست؟ مقاوم سازی نشاء یا عادت دادن در واقع فرایند آماده سازی نشاءها برای انتقال از یک محیط...

آبان 29, 1401

هوموس چیست؟ هوموس در واقع بخش ارگانیک غیر زنده خاک است که از تجزیه بقایای گیاهی و جانوری بدست آمده...

آبان 29, 1401

کشت تونلی در کشت خربزه، یکی از عوامل موفقیت تولید است زیرا نایلون باعث بهبود دمای خاک در اوایل فصل...

آبان 29, 1401
loading