سفیدک پودری خیار یا سفیدک سطحی یا حقیقی خیار | Powdery mildew

نام بیماری

سفیدک پودری خیار یا سفیدک سطحی یا حقیقی خیار

عامل بیماری

قارچ Podosphaera xanthii و در گذشته Sphaerotheca Fuliginea

معرفی بیماری سفیدک پودری خیار یا سفیدک سطحی یا حقیقی خیار

سفیدک پودری عمومی ترین، بارز ترین و گسترده ترین بیماری های گیاهی هستند که به آسانی تشخیص داده می شوند و همه گیاهان را آلوده می کند. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

سفیدک پودری انگل مطلق است و در مناطق سرد، گرم و مرطوب تولید می کنند بیماری جدی تولید می کنند. البته در شرایط گرم و خشک نیز متداول هستند. سفیدک پودری به ندرت گیاه را می کشد اما از مواد غذایی گیاهان استفاده می کند، فتوسنتز را کاهش می دهد، تنفس و تعرق را بالا می برد، از رشد جلوگیری می کند و محصول را 20 تا 40 درصد کاهش می دهد.

علائم بیماری سفیدک پودری خیار یا سفیدک سطحی یا حقیقی خیار

روی برگ ها ابتدا نواحی کمی برجسته و تاول مانند ظاهر می شود و این نواحی به زودی پوشیده از پوشش سفید رنگ قارچ می شود. سفیدک پودری بیشتر در سطح بالای برگ دیده می شود ولی در سطح زیرین برگ، شاخسار های جوان، ساقه، جوانه، گل و میوه های جوان نیز وجود دارد.

به طور کلی علائم ابتدا در برگ های پیر، برگ های پایینی بوته و برگ های که در سایه قرار دارند شکل می گیرد. در این صورت روی برگ های مسن لکه های سفید و بزرگی قابل مشاهده است. اگر گیاهان به شدت مورد حمله قارچ قرار گیرند برگ ها و ساقه های جوان ممکن است پژمرده شوند و بمیرند و در موارد شدیدتر ممکن است گیاه ضعیف شود.

سفیدک پودری ممکن است سبب بلوغ زودرس میوه و یا آفتاب سوختگی شود و کیفیت میوه تولیدی را کاهش دهد. سفیدک سطحی بیشتر برگ ها را آلوده می کند و به ندرت باعث آلودگی میوه ها می شود.

بیشتر بخوانیم:

سفیدک پودری خیار یا سفیدک سطحی یا حقیقی خیار
سفیدک پودری خیار یا سفیدک سطحی یا حقیقی خیار
سفیدک پودری خیار یا سفیدک سطحی یا حقیقی خیار

کنترل بیماری سفیدک سطحی خیار

کنترل بیماری سفیدک پودری برای جلوگیری از کاهش کیفیت میوه که از طریق آفتاب سوختگی و تولید میوه های زودرس صورت می گیرد، ضروری است. این بیماری از طریق کاهش اندازه، تعداد میوه و مدت زمان تولید میوه باعث کاهش عملکرد محصول خیار می شود.

استفاده از ارقام مقاوم به عنوان ارزانترین، ساده ترین و مهم ترین ابزار مبارزه و کنترل بیماری های گیاهی است.

برای پیشگیری از آلودگی کود دهی زمین براساس نتایج آزمون خاک صورت گیرد و از کاربرد بیش از حد نیتروژن خودداری کنید.

فاصله مناسب کشت و کنترل علف های هرز برای حرکت جریان هوا بین بوته ها ضروری است. گسترش بیماری زمانی که بوته ها به هم نزدیک باشند بیشتر است.

هفته ای یک بار مزرعه خیار را بازرسی کنید. برای این کار پنج برگ بالغ گیاه به خصوص سطح روی و زیرین برگ ها را به دقت بررسی کنید و در صورت یافتن علایم بیماری یک برنامه سم پاشی هفتگی را اعمال کنید. در یک برنامه پیشگیری بهتر است قارچ بر سطح رویی و زیرین برگ به خصوص برگ های زیر سایه انداز گیاه اعمال گردد زیرا قارچ در این شرایط بهتر رشد می کند.

از چند قارچکش و ترکیب شیمیایی زیر می توان برای کنترل سفیدک پودری خیار استفاده کرد.

  • قارچ کش دومارک (تتراکونازول)
  • قارچ کش ارتیواتاپ (آزوکسی استروبین دیفنوکونازول)
  • قارچ کش بلیکوت
  • قارچ کش بنومیل

جهت استفاده از ترکیبات شیمیایی و قارچ کش ها توصیه می گردد برچسب شرکت تولید کننده سم به دقت مطالعه شود و مقدار مصرف براساس توصیه شرکت صورت گیرد.