مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

راهکارهای کنترل گل جالیز

گل جالیز در مناطق گرم و خشک سراسر جهان وجود دارد و در کشورهای اطراف دریای مدیترانه و غرب آسیا متداول ترین و زیان بار ترین است. در برخی مناطق گل جالیز خسارت‌هایی از 10 تا 70% به محصولات وارد می‌کند. برای مشاوره گیاهپزشکی می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

انگل گل جالیز

فهرست مطالب

گل جالیز

گل جالیز در مناطق گرم و خشک سراسر جهان وجود دارد. گیاه جالیز در کشورهای اطراف دریای مدیترانه و غرب آسیا متداول ترین و زیان بار ترین است. در برخی مناطق گل جالیز خسارت‌هایی از 10% تا 70% به محصولات وارد می‌کند.

 • نام انگل: گل جالیز (گلک)
 • نام علمی انگل: Orobanch ramosa
 • نام انگلیسی انگل: Branched broomrape

گل جالیز گیاهی یکساله، سفید تا زرد مایل به قهوه‌ای به ارتفاع 15 تا 50 سانتی متر است. ساقه گوشتی و برگ‌های فلس مانند دارد. تعداد زیادی از گل‌های زیبا به شکل گل میمون و رنگ زرد مایل به بنفش و گاهی ارغوانی، در طول ساقه تشکیل می‌دهد. لازم به ذکر است که این گیاه فاقد کلروفیل بوده و به وسیله بذر تکثیر می‌یابد. گل جالیز به حالت انگلی روی ریشه بعضی گیاهان به سر می‌برد. عمق ریشه‌ها در گل جالیز بسته به عمق ریشه‌های گیاه میزبان متفاوت است. در استان‌های جنوبی و بوشهر به دلیل خسارت وارده به مزارع گوجه فرنگی، به آن سرطان مزرعه نیز می‌گویند.

انگل گل جالیز چیست و چه تاثیری در کشت دارد؟
نحوه اتصال انگل گل جالیز به گیاه میزبان و تغذیه از آن

ترشحات ریشه گوجه فرنگی نقش تحریک کنندگی در جوانه زنی بذر گل جالیز دارد. بذر هنگام جوانه زدن ریشه چه تولید می‌کند. ریشه چه به طرف ریشه گیاه میزبان رشد می‌کند، به آن می‌چسبد و از آن آب و مواد غذایی می‌گیرد.

انگل، ساقه تولید می‌کند. سپس ساقه تولیدی در سطح زمین به صورت شاخساره مارچوبه ای ظاهر می‌شود. در همین هنگام ریشه اصلی انگل، ریشه‌های ثانویه تولید و رشد بیرونی پیدا می‌کند تا ریشه بوته‌های دیگر را آلوده کند. ساقه‌های گل جالیز به رشد ادامه می‌دهند، گل و بذر تولید می‌کنند و به مدت کمتر از دو ماه بعد از ظهور ساقه‌ها، بذرها بالغ، و سپس منتشر می‌شوند.

نشانه های ظهور گل جالیز در مزرعه چیست؟

پیش از اینکه راجع به نشانه‌های ظاهری این انگل صحبت کنیم، نیاز است تا میزبان‌های این انگل را بشناسید. این انگل گونه‌های متفاوتی دارد، اما در ایران حدود 30 گونه آن وجود دارد. جنس Orobanche میزبان‌های متفاوت و فراوانی دارد. به طور کلی علف هرز و انگل خانواده تیره کدوئیان، سیب زمینی و حبوبات است.

چنانچه مشاهده کردید، در مزرعه‌ای یک سری از بوته‌ها در بین سایر بوته‌ها، به صورت غیر عادی تا ده سانتیمتر، رشد کرده، ولی ارتفاع آن‌ها کمتر از بوته اصلی می‌باشد، همچنین انتهای ساقه یا همان مریستم انتهایی و برگ‌های اطراف رو به زردی رفته است، می‌تواند نشانه‌های اولیه ظهور گل جالیز باشد.

در مرحله بعد، علائم خسارت، شامل زرد شدن برگ‌ها، تشنگی (تنش رطوبت)، توقف رشد و پژمردگی میزبان است. در مزرعه آلوده به گل جالیز، بسته به آلودگی زود هنگام و اینکه با چند گیاه جالیز آلوده شده باشند، میزان بازماندن از رشد گیاهان متفاوت می‌شود. بیشترین خسارت به گیاه میزبان توسط گل جالیز، قبل از ظهور ساقه ایجاد می‌شود. از این رو کنترل موثر در مرحله زیرزمینی این گیاه بسیار موثر است.

انگل گل جالیز
رشد انگل گل جالیز در مزرعه گوجه فرنگی

چگونه گل جالیز را کنترل کنیم؟

بذر گل جالیز می‌تواند به مدت 10 سال در خاک زنده بماند و جوانه زنی آن فقط در حضور میزبان صورت می‌گیرد. توصیه‌های فنی گل جالیز زمانی روی سطح خاک مشاهده می‌شود که بیشترین خسارت به گیاهان میزبان وارد شده و به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین انگل و میزبان، مهار گل جالیز در این مرحله مشکل می باشد. حذف گل جالیز در این مرحله بیشتر به منظور جلوگیری از تولید بذرهای زیاد آن است، که می‌توانند منشا آلودگی در سال‌های بعد باشند.

پیشنهاد نویسنده: بذر

از آنجایی که مراحل آلودگی و بیمـاری زایـی زیر زمین اتفاق می‌افتد، لذا خسارت عمده خود را به محصـول قبـل از مشاهده انگل بر روی خاک و تشخیص آلودگی انجام می‌دهد، که ایـن مشخصات ویژه، مانع از توسعه تدابیر کنترلی می‌شـود. برای مبارزه با گل جالیز روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است که هیچ کدام به تنهایی موثر نیست. مهمترین روش‌های مبارزه شامل موارد زیر است که بسته به شرایط اقلیمی و خاک هر منطقه کارایی متفاوتی دارند.

بهداشت مزرعه برای جلوگیری از شیوع گل جالیز

بهداشت مزرعه مهمترین روش پیشگیری از آلودگی و گسترش آلودگی است. بذرهای گل جالیز بسیار ریز و شیبه گرد (پودر مانند) بوده و قدرت چسبندگی به سطوح مختلف را دارند. این بذرها با آب، باد، حیوانات، حشرات، ماشین آلات و ادوات کشاورزی و انسان به راحتی منتقل می‌شوند. بنابراین کود حیوانی آلوده به بذر، رفت و آمد ماشین‌ها و ادوات کشاورزی بین مزارع بدون شستشو و تمیز کردن به راحتی باعث آلودگی مزارعی می‌شود که سابقه آلودگی نداشته باشد.

تاریخ کاشت در زمین های آلوده به گل جالیز

تاریخ کاشت با تاثیری که از طریق عوامل محیطی، درجه حرارت، بر جوانه زدن بذر گل جالیز می‌گذارد؛ می‌تواند در کنترل آن موثر باشد یعنی با زود کاشتن محصول و پیش رس نمودن آن می‌توان گیاه را از خسارت آن فراری داد. آزمایش‌ها نشان داده اند که در منطقه مشهد با تاخیر در کشت گوجه فرنگی از اول اردیبهشت تا دهه سوم اردیبهشت تراکم گل جالیز افزایش می‌یابد.

با تاخیر بیشتر در کشت گوجه فرنگی، آلودگی به گل جالیز کاهش می‌یابد ولی به دلیل کوتاه شدن فصل کشت عملکرد گوجه فرنگی نیز قدری کاهش می‌یابد. بنابراین کشت زود هنگام می‌تواند راهی برای کنترل گل جالیز باشد.

تناوب زراعی زمین های آلوده به گل جالیز

تناوب مزرعه آلوده به گل جالیز با میزبان‌های مشترک گل جالیز ممنوع است، مگر اینکه به عنوان تله استفاده شوند. برای مثال، گل جالیز منشعب، میزبان گوجه فرنگی، توتون، سیب زمینی، فلفل، بادمجان، کلم، کلزا، خیار، خربزه، طالبی، هندوانه، کدو، یونجه، سیب زمینی و آفتابگردان و بعضی گیاهان زینتی است.

پیشنهاد نویسنده: سفیدک داخلی گوجه فرنگی

در صورت آلودگی زیاد استفاده از تناوب با گیاهان غیرحساس حداقل به مدت دو سال تا حدی موثر است. در تناوب می‌توان از گیاهان تله استفاده کرد. با کشت گیاهان غیر حساس و گیاهان تله در زمین‌های آلوده می‌توان تا حدودی گل جالیز را کنترل کرد.

می‌توان از گیاه کتان، یونجه، ذرت و سورگوم به عنوان گیاهان تله استفاده کرد. نشان داده شده است که گیاه کتان، تله خوبی برای گل جالیز است. ترشحات ریشه کتان باعث جوانه زدن بذر گل جالیز می‌شود که آن را آلوده می‌کند، ولی تولید بذر نمی‌کند.

تغذیه مناسب مزرعه آلوده به گل جالیز

کاهش حاصلخیزی و بالا بودن pH خاک، موجب عدم جذب عناصر غذایی از طرف گیاه و در نتیجه باعث تشدید حضور گل جالیز در مزرعه م‌ شود. بنابراین تغذیه مناسب گیاه قبل از کاشت و در طول مرحله داشت می‌تواند تا حدودی میزان خسارت را کاهش دهد. گل جالیز شرایط قلیایی خاک را برای رشد بیشتر می‌پسندد.

پیشنهاد نویسنده: مگس سفید

کود با تـاثیر بـر فیزیولـوژی میزبـان، خصوصیات خاک و اثر مستقیم بر روی گل جالیز از خسارت این انگل می‌کاهد. امروزه کودهای بیولوژیک بـه عنـوان یـک جـایگزین برای کودهـای شـیمیایی بـا هـدف افـزایش بـاروری خـاک و تولیـد محصولات در کشاورزی پایدار محسوب می‌شوند.

انگل گل جالیز در مزارع
رشد انگل گل جالیز در مزارع

وجین دستی گل جالیز

حذف گل جالیز، هنگامی که سر از خاک بیرون آورده و قبل از گلدهی توسط ابزار تیز و از طریق قطع کردن آن‌ها از سطح خاک انجام می‌شود. بیرون کشیدن گل جالیز از خاک برای حذف آن باعث صدمه به ریشه‌های گوجه فرنگی می‌شود که بسیاری از کشاورزان در ابتدای ظهور آن این کار را می‌کنند. بیرون بردن اندام‌های قطع شده گل جالیز از مزرعه مهم است زیرا حتی بدون وجود اتصال به میزبان هم قادر به گلدهی و تولید بذر هستند.

پیشنهاد نویسنده: چی بکاریم سود کنیم

آفتاب دهی خاک برای کنترل گل جالیز

پهن کردن پوشش پلاستیکی در سطح خاک در طول فصل گرم و آفتابی سال می‌تواند در کاهش جمعیت این انگل موثر باشد. پوشش پلاستیکی روشن (شفاف) نسبت به پوشش تیره از کارایی بهتری برخوردار است. درجه حرارت زیر پوشش پلاستیک باید به 50 درجه سانتیگراد برسد.

براساس تحقیقات انجام شده مدت زمان لازم برای پهن بودن پوشش پلاستیکی در حدود 6 هفته می‌باشد. در آزمایش دیگر حداکثر عمق اثر گرما در خاک بسته به شرایط حداکثر تا 15 سانتی متر بود. شخم و به هم زدن خاک پس از عمل آفتابدهی، تاثیر آن را از بین می‌برد. آفتابدهی در خاکی که کود مرغی مصرف شده اثر بیشتری دارد.

ارقام متحمل به گلک

ارقام اصلاح شده‌ای که دارای تحمل نسبی به گل جالیز هستند، اجازه رشد اندام‌های مکنده را به گل جالیز نداده و با کاهش تراکم گل جالیز، عملکرد تا حدودی حفظ می‌شود. این روش برای بعضی محصولات مانند آفتابگردان موثر بوده، ولی در محصولاتی مانند گوجه فرنگی، باقلا و عدس چندان موفق نبوده است.

جالیز
از بین بردن محصول در نتیجه وجود انگل گل جالیز

مبارزه شیمیایی با گل جالیز

در ابتدا باید خاطرنشان کرد که سم کشنده و نابودکننده قطعی برای این انگل وجود ندارد. اما استفاده از علف کش عمومی در میزان مصرف بسیار کم، استفاده از بذرکش ویکتور به میزبان 50 سی سی در هکتار در سه نوبت به ترتیب، 30، 40 و 50 روز پس از انتقال نشاء به مزرعه توصیه می‌شود.

 • استفاده از علف کش آپیروس (سولفوسولفورون 75 WG) به میزان 53 گرم در هکتار که باید 20 روز پس از انتقال نشاء انجام شود. اما باید باقیمانده سم در خاک قبل از کشت بعدی (مانند گندم) بررسی شود، تا از حد مجاز بیشتر نباشد. در یک بررسـی نشـان دادنـد کـه مصـرف نیکوسـولفورون در مراحـل اولیـه جوانه زنی بذر، به طور معنی داری طویل شدن اندام مکنده ی گل جالیز را کاهش خواهد داد.
 • استفاده از علف کش‌های تدخینی: برای استفاده از علف کش‌های تدخینی می‌توان از علف کش واپام به میزان 1000 لیتر درهکتار و به کمک ماشین مخصوص تزریق سم در عمق 20 تا 25 سانتی متری قبل از کشت گوجه فرنگی اقدام کرد. آبیاری بعد از کاربرد سم واپام در افزایش تاثیر آن ضروری است. در مواردی که تراکم گل جالیز بسیار زیاد است ضدعفونی می‌تواند زمین را تا حدی به وضعیت اولیه برگرداند.

اشتراک‌گذاری:

3.6/5 - (10 امتیاز)
tomato-cat3

بذر گوجه فرنگی

Cucumber-cat2

بذر خیار

Watermelon-Cat3

بذر هندوانه

Melon-Cat3

بذر ملون

Eggplant-Cat2

بذر بادمجان

Pepper-cat3

بذر فلفل

Squash-Cat-3

بذر کدو

مطالب آموزشی مشابه

22 پاسخ

 1. سلام. آپیروس شرکت گیاه هم جواب میده؟
  قبلا ما هندی و چینی میزدیم خیلی خوب بود

  1. درود خدمت شما
   در حقیقت انگل گل جالیز درمان قطعی ندارد و لازم است که با تناوب زراعی و کاشت محصولات غیرمیزبان کنترل شود. اما اگر در ابتدای رشد خود در مزرعه مشاهده شود می توان برای درمان (نه به صورت قطعی) از سولفوسولفورون استفاده شود.
   برای دریافت مشاوره و پاسخ به سوالات خود می توانید با شماره 09194044108 تماس بگیرید.

  2. ما موفق به کشف سم برای از بین بردن و جلوگیری از رشد گل و بوته جالیز شدیم اما برای اخذ مجوز باید کجا

    1. درود بر شما
     موثر ترین راهکارها برای کنترل گل جالیز:
     1-سم آپیروس
     2-سم ویکتور
     3-افزایش آبیاری

  3. به نظر میرسه آپیروس و ویکتور در پیشگیری (نه از بین بردن) گل جالیز از بقیه موثر ترند

 2. سلام خدمت همه کشاورزان من امسال از بنزین استفاده کردم خیلی عالی بود خشک کرد رفت گل جالیز را البته دو بار استفاده کردم . کشاورز هستم از منطقه فریمان …

  1. درود بر شما
   اگر بخواید گل جالیز را کنترل کنید باید قبل از اینکه سر دربیاره جلوش را بگیرید و گرنه تاثیری نخواهد داشت. بنزین هم مثل آب نمک، آب اوره، گازوییل و… فقط میتونه جلوی بذر ریزی را بگیره وگرنه چون گل جالیز قبل اینکه در بیاد 80 درصد خسارتش را زده، دیگه شما نمیتونید با بنزین اون هم بعد بیرون آمدن کنترلش کنید!

  2. سلام برای بوته طالبی گل جالیز که گل داده وبوته طالبی هم در حال بار دهی است بنزین تاثیری خواهد داشت

   1. درود بر شما
    لطفا برای هیچ محصولی بنزین استفاده نکنید
    بنزین نمیتونه گل جالیز را کنترل کنه فقط ساقه ای که دراومده را خشک میکنه و جلوی بذر ریزی را میگیره
    البته به قیمت کاهش حاصلخیزی خاک

  1. با این مواد نمیشه گل جالیز را کنترل کرد، با اینا فقط بوته ای که اومده بالای خاک را از بین میبرید!
   در حالی که گل جالیز وقتی سراز خاک دربیاره یعنی خسارتش را زده. بنابراین باید قبل اینکه جوانه بزنه، جلوشو بگیرید.

 3. سلام دوستان..تنها راه مقابله فقط تغذیه و آب را افزایش دهید..همه راها رو من امتهان کردم..این راهایی ک میگین قبل از اینکه به نفع شما باشه اول گوجه رو نابود میکنه

  1. سلام خسته نباشد من سال141/12سم ویکتور ترزیق کردم وامسال میخواهم نشا احمدی بزنم مشکلی نداه خراب نمیشه

 4. سلام دوستان تنها راه از بین بردن گل جالیز در زمین فقط کشت برنج هست که تمام هاک های این گیاه رو خفه میکنه و سال بعد میشه محصول جالیزی کاشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *