بوته میری و روش کنترل بوته میری یا مرگ گیاهچه جالیز

نام بیماری:

بوته میری هندوانه

عامل بیماری: 

Phytophthora spp

معرفی بیماری:

بوته میری که توسط قارچ فیتوفترا ایجاد می شود معمولا در زمین هایی که کشت مکرر هندوانه در چند سال متوالی دارند باعث خسارت می شود. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

بوته میری به مرگ گیاهچه یا مرگ خاموش (Daming off) نیز معروف است. شدت حمله بیماری به دمای ( 30-28 )، میزان رطوبت، بافت خاک، کود دامی و ... بستگی دارد.

بوته میری و روش کنترل بوته میری یا مرگ گیاهچه جالیز
بوته میری و روش کنترل بوته میری یا مرگ گیاهچه جالیز

علائم بیماری:

علائم اولیه بوته میری بر روی میوه هایی که در سطح خاک مرطوب قرار گرفتند به صورت لکه های کوچک، گرد، فرو رفته، آبکی و به رنگ سبز تیره ظاهر می شود.

بارزترین نشانه حمله این بیماری فرو رفتگی بافت گیاه در محل حمله این قارچ می باشد.

محل فرو رفتگی سفت و نمدی شده و به تدریج نرم می شود.

قارچ عامل بیماری باعث تخریب آوندهای چوبی شده و بوته در حالی که سرحال و شاداب است از میان می‌رود.

بیشتر بخوانیم:

کنترل و مبارزه:

  1. پرهیز از آبیاری زیاد مزرعه هندوانه
  2. استفاده از کودهای حیوانی پوسیده
  3. آماده سازی بسترهای بلند که باعث زهکشی بهتر خاک می شود

از آن جایی که این بیماری باعث پوسیدگی ریشه و طوقه می شود استفاده از قارچ کش های ایپرودیون، کاربندازیم، متالاکسیل، مانکوزب و پرویکور انرژی بهتر است همراه با آب ابیاری داده شود.

بوته میری هندوانه | بوته میری جالیز - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1