برگ هایی که عکس سمت راست تصویر قابل مشاهده هستند، نمایانگر نکروز حاشیه ای هستند. برگ هایی که در سمت چپ تصویر قابل مشاهده هستند، نمایانگر وضعیت کمبود شدید پتاسیم هستند. در این وضعیت، بافت نکروتیک در فضای بین رگ برگ های اصلی گسترش می یابد و در همین حین بافت کلورتیک نیز در فضای بین رگ برگ ها منتشر می شود. این دسته از علایم از بارزترین علایم ظاهری کمبود پتاسیم است.

کمبود پتاسیم در گوجه فرنگی

شروع ابتلا به کمبود پتاسیم، عمدتا با اتفاق افتادن کلروز حاشیه ای قابل شناسایی است. در برگ هایی که به تازگی بالغ شده اند، قسمت های کلروتیک به مرور زمان به نقاط قهوه ای رنگ و خشک (حالت سوختگی)، تغییر حالت می دهند. با ادامه ی این وضعیت و افزایش فشار کمبود پتاسیم بافت کلروتیکی که به حالت سوختگی تغییر وضعیت پیدا کرده بود از حاشیه های برگ به سمت رگ برگ میانی پیشروی می کند.

با ادامه ی پیشروی کمبود، بیشتر نواحی میان رگ برگی تبدیل به لایه های نکروتیک می شوند. با این وجود رگ برگ ها سبز باقی می مانند ولی برگ ها حالت چروکیدگی به خود می گیرند. بر خلاف کمبود نیتروژن، کلروز پیش آمده بر اثر کمبود پتاسیم کاملا غیر قابل درمان است و علت آن هم جا به جایی زیاد پتاسیم می باشد.

کمبود پتاسیم در میوه ی گوجه موجب به وجود آمدن اختلال در ایجاد و توسعه ی رنگ ها می شود.

علایم کمبود پتاسیم در گوجه فرنگی