اولین مشخصه کمبود منیزیم در گوجه فرنگی ایجاد حالت و زردی بین رگبرگ ها است که مشابه با علائم کمبود کلسیم می باشد. برگ هایی که مبتلا به کمبود منیزیم هستند این مسئله را به صورت نکروز در حال گسترش در بافتی که دچار کلروز شدید شده، نشان می دهند. شکل پیشرفته ی این کمبود، ممکن است از نظر ظاهری، مشابه کمبود پتاسیم به نظر برسد.

علائم کمبود منیزیم در گوجه فرنگی

از نشانه های ظاهری شروع کمبود منیزیم، به وجود آمدن لکه های کلروتیک در بافت میان رگ برگی است. بافت میان رگ برگی پهنک برگ (ناحیه ی صاف برگ) در مقایسه با سایر بافت های برگ تمایل بیشتری برای گسترش و پهن شدن (رشد کردن) دارند. در گیاهانی که مبتلا به کمبود منیزیم هستند با رشد کردن ناحیه ی پهنک، یک سطح چروکیده به وجود می آید که به مرور زمان، قسمت بالایی این چین و چروک ها، ابتدا دچار کلروز و سپس دچار نکروز می شوند.

علایم کمبود منیزیم در گوجه فرنگی