نام بیماری

پوسیدگی اسکلروتینیایی گوجه فرنگی (کپک سفید)

عامل بیماری

قارچ sclerotinia

معرفی بیماری قارچ های جنس اسکلروتینیا بیماری های زیان آوری در سبزی ها و گل ها ایجاد می کند. این بیماری به گیاه گوجه فرنگی در همه مراحل رشد، از گیاهچه تا گیاه بالغ و نیز محصول برداشت شده، حمله می کند.

بیماری کپک سفید گوجه فرنگی

نشانه های بیماری

قارچ معمولا به اندام های هوایی گیاه یا نزدیک سطح زمین حمله می کند و باعث پوسیدگی می گردد و در انتها منجر به پژمردگی و خشک شدن گیاه می شود. گاهی امکان دارد عفونت از یک برگ شروع شود و از آن به ساقه سرایت کند. سختینه های قارچ ممکن است در مغز ساقه و یا روی آن تشکیل شوند.

در گیاهان آلوده اگر ساقه را بشکافیم، در قسمت میانی و مغز ساقه در تمام طول آن اسکلروت های سیاه رنگ (شبیه به فضله موش) دیده می شود.

مبارزه

  • کنترل بیماری های اسکلروتینیایی به مجموع اقدامات زراعی و دفعات مصرف قارچ کش بستگی دارد. در گلخانه سترون سازی خاک با بخار، بیمارگر را از بین می برد.
  • غرقاب کردن زمین در تابستان و کشیدن پوشش پلاستیکی بر روی آن در تابستان برای از بین بردن اسکلروت ها مفید است.
  • تناوب زراعی به مدت سه سال با محصولات غیر حساس نظیر غلات دانه ریز در نظر گرفته شود.
  • قبل از کاشت نسبت به زهکشی زمین اقدام شود. بوته ها را نباید خیلی نزدیک به هم کاشت تا هوا در بین آن ها جریان پیدا کند.
  • برخی از قارچ کش های تماسی و سیستمیک در کنترل بیماری اسکلروتینایی نتایج عالی داشته اند.
  • استفاده از قارچ کش هایی مثل پنتاکلرو نیترو بنزن