لکه موجی گوجه فرنگی، شناسایی و درمان

نام بیماری:

لکه موجی گوجه فرنگی Early blight tomato

عامل بیماری:

قارچ Alternaria Solani

معرفی بیماری

لکه موجی گوجه فرنگی، روی برگ، ساقه، گل و میوه اثر می کنند. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

بیماری های ناشی از آلترناریا از متداول ترین بیماری های متعدد در سراسر دنیا هستند. بیماری آلترناریا معمولا به صورت لکه برگی و بلایت ظاهر می شوند اما ممکن است از پا افتادگی گیاهچه، پوسیدگی ساقه، و پوسیدگی غده و میوه را نیز تولید کنند.

شناسایی لکه موجی گوجه فرنگی

برگها

ابتدا لکه های کوچک و تیره روی شاخ و برگ های پایین بوته (برگ های مسن و پیر) نزدیک سطح زمین مشاهده می شود و به طرف بالا توسعه می یابد. لکه برگی ها معمولا قهوه ای تیره تا سیاه هستند، اغلب زیادند و بزرگ می شوند و معمولا به صورت دوایر متحدالمرکز گسترش می یابند شبیه به سیبل تیراندازی.

به طور کلی لکه ها در ابتدا گرد و قهوه ای هستند. بافت اطراف لکه ها اغلب زرد است. برگ های آلوده زرد، پیر، خشک و آویزان می شوند و یا می ریزند.

لکه موجی گوجه فرنگی

ساقه

بیماری منجر به تشکیل لکه های فرو رفته، روی شاخه و ساقه گوجه فرنگی می شود. لکه های به وجود آمده روی ساقه گیاهچه ها شانکر (زخم پوستی) به وجود می آورند که گسترش می یابند، دور ساقه را می گیرند، و آن را از بین می برند.

میوه

علایم روی میوه به صورت لکه ایی خشک، فرو رفته و در بعضی مواقع همراه با کپکی سیاه رنگ دیده می شود. میوهآلوده ممکن است ریزش کند.

مبارزه

بیماری لکه موجی عمدتا با استفاده از ارقام مقاوم، بذر عاری از بیماری یا تیمار شده، و سم پاشی با قارچ کش های مناسب کنترل می شود. کود های نیتروژنی معمولا میزان الودگی به الترناریا را کاهش می دهد. تناوب زراعی، حذف و سوزاندن بقایای گیاهی آلوده، و ریشه کنی علف های هرز میزبان به کاهش بیماری در کشت بعدی کمک می کند.

لکه موجی گوجه فرنگی

در زیر لیستی از قارچ کش ها برای کنترل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی معرفی شده است. جهت بهره وری بیشتر و کسب نتیجه رضایت بخش عملیات سم پاشی طبق دستور العمل شرکت سازنده قارچکش صورت گیرد. نکته ای دیگر که از اهمیت به سزایی برخوردار است استفاده از سموم شیمیایی مختلف جهت جلوگیری از مقاومت پاتوژن نسبت به سموم مصرفی می باشد.

بیشتر بدانیم: اصول و نحوه اختلاط سموم | جدول اختلاط پذیری سموم کشاورزی

  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار در هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها
  •  سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • کاربرد قارچکش Signum با دوز ۰ / 5 کیلوگرم در هکتار
  • مصرف قارچکش کلروتالونیل (داکونیل sc720) با مقدار مصرف یک تا سه لیتر در هکتار، به طور میانگین 5 / 1 لیتر و اکویشن پرو با مقدار مصرف 450 گرم در هکتار