سفیدک سطحی جالیز یکی از شایع ترین بیماری های قارچی در مناطقی است که کشت گیاهان جالیزی وجود دارد. آب و هوای مرطوب و دمای 24-20 درجه سانتی گراد باعث توسعه و گسترش بیماری می شود. باد نقش اصلی را در جابجایی عامل بیماری دارد و در حال حاضر تعداد محدودی رقم مقاوم در مقابل این بیماری شناسایی شده است.

عوامل بیماری:

Cichoracearum Erysiphe

Fuliginea Sphaerotheca

علائم بیماری:

علائم بیماری بر روی برگ ها و ساقه ها به صورت لکه های کوچک سفید آردآلود می باشد که با گذشت زمان کوتاهی پوشش قارچی هر دو سطح برگ را فرا می گیرد و باعث قهوه ای رنگ شدن و خشک شدن برگ می شود.

با گسترش بیماری، برگ  ها شکننده و از بین می‌روند. دربوته های آلوده میوه ها زودتر از موعود مقرر رسیده و شبکه پوست آن ها خوب تشکیل نشده و بافت آن ها نرم می شود.

 

کنترل و مبارزه:

1. استفاده از ارقام مقاوم.

کشاورزان دقت کنند که خربزه مشهدی به این بیماری حساس است.

2. در فاصله دوابیاری زمین خشک باشد.

3. بهتراست کاشت محصول در منطقه ای باشد که هوا جریان داشته باشد.

4. استفاده از سموم شیمیایی نظیر سولفور 80 درصد،استروبی،گوگردو...

دقت فرمایید میزان و دز مصرفی این سموم تحت نظر گیاهپزشک مصرف شود.