در مراحل ابتدایی کمبود روی، برگ های جوان، به زرد تغییر رنگ می دهند و همچنین در برگ های بالغ علاوه بر تغییر رنگ، حفره هایی نیز در سطح رویی بافت میان رگ برگی شکل می گیرند. با پیشرفت شرایط فقر روی، این علایم ذکر شده کم کم به نکروز تبدیل می شوند ولی رگ های اصلی سبز رنگ باقی می مانند. اما اصلی ترین مشخصه کمبود بور روی میوه ها اتفاق می افتد، به این صورت که دور کاسبرگ، روی میوه؛ یک حالت حلقه پوست مرده به رنگ بور بر روی پوست ایجاد می شود.

علایم کمبود روی در گوجه فرنگی