نام بیماری

آنتراکنوز یا پوسیدگی گوجه فرنگی رسیده

عامل بیماری

colletotrichum phomoides

معرفی بیماری

آنتراکنوز ها (به معنای لکه های تیره) بیماری شاخ و برگ و میوه هستند که به صورت لکه های سیاه و یا زخم های گود با لبه های برآمده بروز می کنند. بیماری های آنتراکنوزی میوه، اغلب به ریزش و پوسیدگی آن می انجامد و به اصطلاح منجر به تولید میوه هایی می شود که قابل مصرف نیستند و می تواند یک فاجعه برای پروش دهندگان گیاه گوجه فرنگی باشد. این بیماری به میوه و گاهی به ساقه و سر شاخه ها هم خسارت می زند. برای اطلاع بیشتر از مشخصات این بیماری و همچنین نحوه پیشگیری و درمان آن این مقاله را تا پایان بخوانید.

بیماری پوسیدگی گوجه فرنگی رسیده

نشانه ها

این قارچ منجر به ایجاد لکه های تیره در میوه گوجه فرنگی می شود. در مراحل اولیه­ پیدایش لکه ها کوچک، مدور، فرورفته و آب گز با کناره های کنگره دار هستند. آنتراکنوز معمولا روی میوه های رسیده گوجه فرنگی اثر می کند و هنگامی که میوه برسد و نرم شود لکه ها بزرگتر می شود اما گاهی اوقات در میوه های سبز نیز دیده می شود. قطر لکه ها در میوه به 2 تا 3 سانتی متر می رسد و بخش مرکزی آن تیره رنگ و اندکی زبر می شود. لکه ها در بیشتر موارد متعددند و درهم می روند که منجر به نرم شدن، لهیدگی، و سرانجام پوسیدگی میوه می شود.

مبارزه

آنتراکنوز بیشتر در زمین هایی که به خوبی زهکشی نشده اند شیوع دارد و بهتر است کاشت گوجه فرنگی در زمین هایی انجام گیرد که به خوبی زهکش شده اند.

تناوب زراعی سه تا چهار ساله رعایت شود و توصیه می شود از کشت محصولات مشابه (بادنجان، فلفل، سیب زمینی) در این مدت اجتناب گردد.

گرما و رطوبت نسبی بالا و یا هوای مرطوب به هنگام رسیدن میوه، موجب تسهیل انتشار بیماری، وقوع عفونت، و در بیشتر موارد بروز همه گیری شدید می شود.

در صورت مشکوک بودن به حمله این بیماری بهتر است:

  • قارچ کش های مبتنی بر مس برای جلوگیری از آنتراکنوز گوجه فرنگی توصیه می شود.
  • قارچ کش مانکوزب 80 wp
  • قارچکش بردوفیکس