جدول راهنمای کاشت محصولات صیفی و سبزی در فضای باز

محصولات صیفی و سبزی یکی از متنوع ترین گروه بندی محصولات کشاورزی هستند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که کاشت، داشت و برداشت این محصولات از یک قاعده عمومی پیروی کند. برای مشاوره کشاورزی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

برنامه کشت صیفی جات

برای مثال در مورد گوجه فرنگی عادت های رشدی، حجم بوته، نیازهای غذایی و آبی و ... آن بسیار متنفاوت از یک سبزی برگی است. بنابراین برنامه های  کاشت، رشد و برداشت هر کدام از این محصولات متفاوت از یکدیگر است.

جدول راهنمای کاشت محصولات صیفی و سبزی در فضای باز - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1

بیشتر بخوانیم: 

در اینجا سعی شده هر محصول به طور جداگانه، با در نظر گرفتن تمام زوایا، اطلاعات اولیه و عمومی اکثر آنها در اختیار قرار داده شود.

نکته: از آنجایی که رفتار و عادت های رقم های مختلف هر محصول ممکن است متفاوت باشد، بنابراین برای بدست آوردن اطلاعات دقیق تر لازم است حتما با مشاورزان ما در ارتباط باشید.

جدول راهنمای کاشت محصولات صیفی و سبزی در فضای باز