سفیدک پودری سیب زمینی

نام بیماری:

سفیدک پودری سیب زمینی، Powdery mildew

عامل بیماری:

Erysiphe cichoracearum

معرفی بیماری:

سفیدک پودری نام دیگر آن سفیدک سطحی می باشد و در آب و هوای خشک تا نیمه خشک می تواند یکی از بیماری های شاخ و برگ سیب زمینی باشد ولی نسبت به سایر بیماری های سیب زمینی دارای اهمیت کمتری می باشد. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

شرایط مساعد برای رشد سفیدک پودری رطوبت بالا، تراکم بالای بوته ها و نور کم باعث توسعه و گسترش این بیماری می شود.

سفیدک پودری سیب زمینی

شناسایی سفیدک پودری:

آلودگی ابتدا به صورت مناطق پودری و سفید رنگ هستند. پرگنه های کپکی ممکن است روی هر دو سطح به صورت رسوبات قهوه ای مایل به خاکستری و شبیه ذرات گرد و خاک توسعه می یابد.

بر روی ساقه و دمبرگ گیاهان آلوده لکه های کشیده به رنگ قهوه ای روشن ظاهر می شود ممکن است این لکه ها بهم متصل و لکه های بزرگتر، آبسوخته و سیاه تشکیل شود. گیاه ممکن است ازبین رفته اما همچنان سرپا باقی بماند.

سفیدک پودری سیب زمینی  - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1

بیشتر بخوانیم:

کنترل و مبارزه:

استفاده از ارقام زودرس و کاشت زود هنگام محصول

استفاده از سموم شیمیایی نظیراستروبی، کومولوس، گوگرد، کرزوکسیم متیل و ... زمان مصرف و دز سموم 

مصرفی حتما با توصیه گیاهپزشک انجام گردد.