بیماری های مهم خسارت زای بادمجان | سفیدک پودری بادمجان

عامل بیماری:Erysiphe taurica

معرفی بیماری:

بیماری سفیدک سطحی یا پودری یکی از مهم ترین بیماری های قارچی در نواحی معتدل و نسبتا خشک محسوب می شود.بیماری از یک نقطه شروع و به تدریج به تمام قسمت های گیاه گسترش می یابد. معمولا شروع الودگی از برگ های مسن گیاه می باشدو نوسانات ابیاری و دمایی باعث گسترش و توسعه بیماری می شود. همه ساله خسارت زیادی را به محصولات وارد میکندو علاوه بر بادمجان به فلفل،گوجه فرنگی ،سیرو...نیز حمله می کند.

بیماری های مهم خسارت زای بادمجان | سفیدک پودری بادمجان

علائم بیماری:

برروی سطح  بالا و پایینی برگ پودرهای سفیدرنگی ظاهر می شود.

درقسمت فوقانی پهنک برگ لکه های زردرنگی که در اطراف سایه دار شده اند ظاهر می شود.

برگ های الوده زرد، نکروزه و خشک می شود.

با پیشرفت بیماری برگ ها از بالا به پایین لوله وپیچ می خورد.

ابتدا برگ های مسن سپس برگ های جوان مورد حمله قرار می گیرند.

کنترل و مبارزه:

  • تهویه مناسب در شرایط گلخانه
  • پرهیز از ابیاری بارانی
  • تراکم مناسب کشت
  • استفادع از قارچ کش های گوگردی ،استروبی،سولفورو... میزان و دز مصرفی این سموم تحت نظر گیاهپزشک مربوطه می باشد.