نام بیماری

آنتراکنوز خیار

عامل بیماری

قارچ colletotrichum lagenarium

معرفی بیماری

آنتراکنوز یکی از شایع ترین بیماری های خیار است که هر ساله خسارت زیای به تولید کنندگان خیار وارد می کند. زمانی که هوا گرم و رطوبت زیاد باشد امکان شیوع بیماری آنتراکنوز وجود دارد، به عبارتی هنگامی که هوا گرم و بارندگی رخ دهد امکان آلوده شدن بوته های خیار بیشتر است. دمای بهینه برای فعالیت قارچ 24 درجه سانتی گراد همراه با رطوبت زیاد است. در دمای زیر 4 و بالای 30 درجه سانتی گراد معمولا فعالیت قارچ متوقف می شود. انتراکنوز معمولا در اواسط فصل بعد از توسعه کنوپی گیاه ظاهر می شود. خسارت زمانی شدید می شود که سایبان گیاه به اندازه کافی رشد کرده باشد در این شرایط محیط زیر کنوپی برای فعالیت قارچ مساعد است. بیماری آنتراکنوز به همه قسمت هوایی بوته از شاخ و برگ گرفته تا میوه و گل صدمه می زند و می تواند یک فاجعه برای پروش دهندگان خیار باشد. برای اطلاع بیشتر از مشخصات این بیماری و هم چنین نحوه پیشگیری و درمان آن این مقاله را تا پایان بخوانید.

علایم بیماری آنتراکنوز خیار

انتراکنوز می تواند تمام قسمت های فوقانی گیاه را آلوده کند. علایم ابتدا به صورت لکه های گرد آب سوخته رو ی برگ شکل می گیرند و سپس این لکه ها به رنگ زرد مایل به قهوه ای در می آیند. بارز ترین علایم کمبود را میتوان روی میوه ها مشاهده کرد. در این حالت روی میوه زخم های گرد، تیره و فرورفته تشکیل می شود.

بیماری آنتراکنوز خیار
بیماری آنتراکنوز خیار

علایم اولیه آنتراکنوز در برگ خیار

  • در این مرحله از بیماری لکه های تشکیل شده شبیه سایر بیماری های شایع خیار است.
  • برگ خیار که علایم اولیه آنتراکنوز را نشان می دهد. توجه کنید در این تصویر لکه ها در حال زرد شدن هستند اما هنوز شبیه سایر بیماری های رایج خیار است
  • برگ خیار که علایم آنتراکنوز را نشان می دهد. توجه کنید که حلقه ها گرد تر هستند و بافت داخل حلقه ها در حال از بین رفتن است (برگ ها سوراخ شده اند).

علایم بیماری آنتراکنوز روی میوه خیار

بیماری آنتراکنوز خیار

کنترل بیماری

بسیار مهم است که بوته های خیار به خصوص گیاهان جوان از نظر بروز علایم آنتراکنوز بررسی شوند. تشخیص زود هنگام بیماری به محافظت گیاهان جوان در برابر عفونت و مدیریت اولیه آلودگی کمک می کند و مانع از شیوع بیماری در مزرعه می شود. کنترل آنتراکنوز خیار نیاز به یک استراتژی کامل دارد. استفاده از ارقام مقاوم باید اولین قدم برای مدیریت هر گونه بیماری گیاهی باشد. انتخاب رقم مقام می تواند تلفات آنتراکنوز در مزرعه خیار تا حد زیادی کاهش دهد.

کنترل زراعی

اطمینان حاصل کنید بذر های کشت شده آلوده نباشند. نشا های خریداری شده از گلخانه بررسی شوند آلودگی نداشته باشند. گیاهان میزبان بیماری در مزرعه و اطراف آن را حذف کنید. بلافاصله بعد از برداشت بقایایی گیاهی آلوده را از زمین خارج کنید و سپس شخم عمیق بزنید تا کلیه آلودگی ها و بقایای گیاهی آلوده از بین برود. تناوب زراعی یک تا سه ساله با محصولات غیر حساس یکی دیگر از روش های کنترل بیماری آنتراکنوز است. آب و هوای گرم و مرطوب به توسعه و گسترش بیماری کمک می کند. رطوبت برای ایجاد عفونت لازم است و باران به پراکنده شدن عامل بیماری کمک می کند. توصیه می شود در زمانی که رطوبت زیاد است تردد در مزعه کمتر شود در صورت امکان از آبیاری قطره ای به جای آبیاری بارانی استفاده کنید.

کنترل شیمیایی آنتراکنوز خیار

چندین قارچ کش برای کنترل بیماری آنتراکنوز خیار معرفی شده اند. این قارچ کش ها شامل کلروتالونیل، کلسیم بیکربنات، مس، مانکوزب، تیوفنات متیل، کوادریسو چندین قارچ کش دیگر می باشند. در صورت استفاده از سموم قارچ کش، برچسب و دستورالعمل خاص آن را به دقت بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود قارچ کش مورد نظر برای گیاه خیار توصیه شده باشد.