مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

زمان کاشت محصولات کشاورزی

تغيير اقليم يکی از بزرگترين چالش‌های محيطی است که جهان امروز با آن روبه رو بوده و افزايش دمای کره زمين يکی از اين چالش‌ها است که منجر به تغيير الگوی آب و هوايی شده است. اين امر موجب گسترش خشکسالی و تداوم آن و سبب پراکندگی بارش شده و بر منابع آب تأثيرگذار است. با توجه به آثار گسترده و اقليم بر بخش‌های مختلف توليدی، زيست محيطی و جوامع انسانی، امروزه از تغيير اقليم به عنوان يکی از مهمترين چالش‌های زيست محيطی قرن 21 ياد می‌شود که پيامدهای جدی به دنبال دارد.

بهترین زمان کاشت محصولات کشاورزی

فهرست مطالب

جدول زمان کاشت محصولات کشاورزی به شما کمک می کند تا بتوانید سرمایه گذاری خوب و بهینه ای را داشته باشید. با استفاده از جدول زمان کاشت سبزیجات و صیفی جات است که ریسک های احتمالی تولید محصول را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهیم. بنابراین می توان با آگاهی از هزینه کاشت گوجه در هکتار، هزینه کاشت هر هکتار هندوانه و هزینه کاشت خیار در هکتار به میزان قابل توجهی حدود هزینه را در جدول نمایش داد.

تاثیر اقلیم و میزان آب بر سودآوری کاشت محصولات کشاورزی

آب و کشاورزی از مهمترين بخش‌هايی هستند که از حوادث جوی تاثیر گذارند. تغييرات آن‌ها بر روی تعداد زيادی از نيازهای بشر از جمله کميت و کيفيت محصولات توليد شده تأثير بسزايی دارد. تغييرات اقليمی و عوارض ناشی از آن، به مخاطره افتادن منابع غذايی بشر در آينده را به دنبال خواهد داشت. به همين دليل، شناسايی و آشکارسازی تغييرات اقليمی و بررسی آثار اقتصادی آن‌ها از قدم‌های اوليه و اساسی به شمار می‌رود.

از سوی ديگر، با توجه به اهميت تغييرات آب و هوا در کشاورزی و وابستگی ميزان عملکرد محصولات کشاورزی به نزولات جوی بويژه محصولات زراعی، ارائه مطالعات صحيح در زمينه متغيرهای اقليمی مانند بارندگی و دما در طی چندين سال گذشته مفيد بوده، زيرا اطلاع از چگونگی توليد محصولات زراعی به همراه مقايسه متغيرهای جوی که از عناصر مهم در عملکرد محصولات می‌باشد، علل کاهش يا افزايش عملکرد محصولات را توجيه می‌نمايد. به همین دلیل وجود یک جدول زمان کاشت محصولات کشاورزی کمک زیادی به سوددهی شما خواهد داشت.

تغییر اقلیم و هزینه کاشت کشاورزی

تغيير اقليم به عنوان واقعيتی مسلم مورد قبول بسياری از صاحب‌نظران قرار گرفته است و می‌تواند پيامدهای ناگواری بر جوامع روستايی دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی و منابع طبيعی داشته باشد؛ چرا که کشاورزی و تغيير اقليم با يکديگر مرتبط می‌باشند. تغييرات اقليم می‌تواند باعث فراوانی محصول يا خشکسالی و کاهش محصول و به دنبال آن باعث رکود اقتصادی شود. چنانچه در ارتباط با فعاليت‌های کشاورزی برنامه‌ريزی مناسبی نسبت به تغيير اقليم صورت گيرد، اثرات تغيير اقليم تعديل می‌شود. لذا، آگاهی از مقدار و آهنگ سريع تغييرات اقليمی و بررسی اثرات اقليم بر روی کشاورزی در سطح منطقه‌ای و سياست‌گذاری مناسب و به موقع توسط دولت‌ها ضروري به نظر می‌رسد.

پیشنهاد نویسنده: بذر گوجه فرنگی

از طرف ديگر، تغييرات اقليم باعث تغيير در عملکرد گياهان می‌گردد و از اين طريق عرضه محصولات کشاورزی را تحت تأثير قرار خواهد داد. لذا، اين تغييرات باعث تغيير در قيمت‌ها، رفاه توليدکنندگان، رفاه مصرف‌کنندگان و در نهايت، رفاه جامعه می‌گردد.

هدف اصلی هر کشاورز از تولید محصول

همان‌طور که می‌دانید سودآوری هدف اول و اصلی هر کشاورزی است و همه فقط در صورتی کشت خواهند کرد که فکر کنند، سود خواهند کرد. اما آیا فهمیدن این موضوع ممکن است. بله، تا حدودی پی بردن به اینکه ممکن است سود کنید یا ضرر، ممکن است. البته لازم است برای اینکه اطلاعات کامل‌تری در مورد این موضوع داشته باشید.

به طور کلی سود از جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می‌رود. مطالعات و پژوهش‌های انجام شده درباره سود، یکی از پرحجم‌ترین و بیشترین تلاش‌های پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می‌دهد.

قیمت و هزینه های کشت
قیمت و هزینه‌های کشت باید با هم متفاوت باشند.

گاهی هم می‌بینیم که افرادی برای شروع کشت، بدون آگاهی از هزینه‌ها و میزان درآمد، شروع به کشت می‌کنند. خوب در این صورت نمی‌توان آینده آن‌ها را پیش بینی کرد. بنابراین قبل از هر کشت، هر کشاورزی باید در جریان هزینه‌هایی که قرار است داشته باشد، قرار بگیرد. میزان درآمدهایی که ممکن است داشته باشد را، تخمین بزند تا یک انگیزه منطقی و معقول برای ادامه کار داشته باشد و مهم‌تر از همه، اینکه بداند به ازای چه مقدار هزینه، چه میزان درآمدی خواهد داشت و یا اینکه اصلا کشت این محصول برای او مناسب است؟

درآمد کاشت محصولات کشاورزی چگونه محاسبه می‌شود؟

برای این منظور، شما ابتدا باید میزان هزینه‌هایی که ممکن است انجام دهید را، محاسبه کنید. اگر کشاورز باشید و در جریان قیمت نهاده‌های کشاورزی باشید، برآورد میزان هزینه‌ها برای شما مشکل نخواهد بود. در غیر این صورت باید از کشاورزان و کارشناسان منطقه‌ای کمک بگیرید. مثلا در قدم اول، شما قیمت بذری را که خریده اید و یا قرار است بخرید باید مشخص کنید. برای اینکه دقیق‌تر این کار را انجام دهید، لازم است یک حالت حداقل، یک حالت متوسط و یک حالت حداکثر برای سایر هزینه‌ها در نظر بگیرید.

بر فرض مثال یک، شما می‌توانید نشاهایتان را از نشاکاری بگیرید که هر عدد نشایش را 1000 تومان می‌دهد یا نشاکاری که همان نشاء را 1200 یا نشاکاری که همان نشاء را 1100 می‌دهد. بنابراین بازار معمولا دارای سه قیمت بالا، پایین و متوسط است. البته شما باید کیفیت و اصلی بودن نهاده را در اولویت اول قرار دهید.

پیشنهاد نویسنده: بذر خیار

در میان عواملی که در تولید محصولات کشاورزی نقش دارند، علاوه بر زمین و سرمایه، از نیروی‌کار به‌ عنوان یکی از عوامل مهم نام برده می‌شود که در مراحل تولید یک محصول، نقش‌های متعدد و ویژه‌ای را ایفا کرده و می‌تواند ﻣﺆثر واقع شود. بنابراین به‌کارگیری صحیح و مطلوب نیروی‌کار، شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی‌کار در این بخش و لزوم استفاده بهینه از این منبع تجدید شدنی، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

از نکات دیگر زمان کشت و یا فصل زراعی هر منطقه است که خاص خود بوده و با توجه به شرایط اقلیم و آب و هوایی تعیین می‌گردد. برای دستیابی بهتر به این موضوع می‌توانید مقاله‌ای در این ارتباط را مطالعه نموده که در آن جدول زمان کاشت محصولات کشاورزی یا به عبارتی جدول زمان کاشت سبزیجات و صیفی جات نیز در آن آورده شده است.

جدول زمان کاشت سبزیجات و صیفی جات

جدولی مثل جدول زیر را برای خودتان پر کنید:

نوع نهاده‌ و مصارف حداقل مصرف(تومان) متوسط میزان مصرف(تومان) حداکثر میزان مصرف(تومان)
اجاره زمین
بذر یا نشا
اجرت نشاکار
آزمون آب و خاک
کود دامی
کود شیمیایی (جهت اختلاط با کود دامی)
لوله کشی
تراکتور و ماشین‌آلات اولیه
انتقال و کشت نشا
کارگر جهت عملیات زراعی طول فصل
آب
کودهای لازم
سموم لازم
سبد و بسته بندی
کل

جدول شماره 1. جدول هزینه‌های تولید محصول

بعد از تخمین میزان هزینه، باید ببینید که چه تناژی دارید، سپس قیمت حداقل، متوسط و حداکثر محصول را در جدول زیر وارد کنید. در نهایت میزان کل فروش، در حداقل قیمت، حداکثر قیمت و متوسط قیمت را به دست خواهید آورد. تا به اینجا شما توانسته‌اید هزینه‌های کل فصل (همان جدول اول) و میزان درآمد (همان جدول دوم) را تخمین بزنید.

کاشت صیفی جات در مزرعه حداقل متوسط حداکثر
میزان تولید محصول در واحد سطح
میزان قیمت هر کیلو محصول
میزان کل فروش

جدول شماره 2. نمونه‌ای از جدول هزینه‌های محصول و قیمت کالا و فروش

حالا اگر این‌ها را به ترتیبی که در جدول زیر آمده از هم کم کنید، میزان درآمد حداقل، متوسط و حداکثر از هر کشت را می‌توانید به دست بیاورید. مطئمنا بعد از پر کردن این جدول خیلی راحت‌تر می‌توانید تصمیم بگیرید، چه محصولی کشت کنید. نکته جالب این است که این جدول را برای محصولات مختلف پر کنید و سپس آن‌ها را با هم مقایسه کنید. در این صورت به خوبی می‌توانید تصمیم بگیرید چه محصولی بکارید.

حداقل درآمد =
(هزینه متوسط – حداقل دریافتی از فروش)
درآمد متوسط=
(هزینه متوسط – متوسط دریافتی از فروش)
حداکثر درآمد=
(هزینه حداقل – حداکثر درآمد از فروش)
میزان درآمد

جدول شماره 3. جدول میزان درآمد محصولات مختلف براساس هزینه‌ها

با توجه به داده‌های ذکر شده در جداول دو و سه، جدول سوم ا تکمیل کرده و میزان درآمد هر محصول را به طور مجزا بدست آورید. مثلا هزینه کاشت گوجه در هر هکتار که به نوعی همان درآمد کاشت گوجه فرنگی است یا هزینه کاشت هر هکتار هندوانه، هزینه کاشت خیار در هکتار یا همان درامد کاشت خیار در مزرعه را بدست می‌آورید.

مهم نیست محصول شما زراعی یا گلخانه‌ای باشد. این جداول برای کاشت صیفی جات در مزرعه و یا گلخانه و درآمد گلخانه صیفی جات و یا دیگر محصولات کاربرد دارد.

بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده، بعد از بدست آوردن اطلاعات دقیق درباره شرایط آب وهوایی و میزان آب در دسترس، لازم است اطلاعاتی که در جداول آورده تکمیل کنید. سپس با مقایسه جداول تولیدی هر محصول، می‌توانید دریابید که تولید کدام یک به نفع شما خواهد بود. البته ناگفته نماند که باید در تولید محصول خاص، از چگونگی نحوه کشت و تغذیه و … هر محصول اطلاع کافی داشته باشید و یا از یک کارشناس فنی و باتجربه در این زمینه کمک بگیرید.

اشتراک‌گذاری:

5/5 - (1 امتیاز)
tomato-cat3

بذر گوجه فرنگی

Cucumber-cat2

بذر خیار

Watermelon-Cat3

بذر هندوانه

Melon-Cat3

بذر ملون

Eggplant-Cat2

بذر بادمجان

Pepper-cat3

بذر فلفل

Squash-Cat-3

بذر کدو

مطالب آموزشی مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *