آقا مهندس

بیماری ویروس موزاییک هندوانه

عامل بیماری:

watermelon mosaic Virus دارای دو نژاد می باشد که دو نژاد در ایران باعث ایجاد بیماری می شود.

معرفی بیماری:

بیماری ویروس موزاییک یکی از بیماری های خسارت زای هندوانه می باشد که به نام های موزائیک زرد هندوانه، موزائیک گرمک نیز می نامند. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ویروس موزاییک هندوانه (WMV) دارای دو نژاد می باشد که یک نژاد به گیاهان تیره کدوئیان حمله می کند و نژاد دیگر علاوه بر کدوئیان به گیاهان شبدر، یونجه و انواع نخود حمله می کند. مهمترین روش انتقال در طبیعت با شته هاست. WMV در حالت غیرپایدار توسط حداقل 35 گونه شته در 19 جنس منتقل می شود.

WMV علفهای هرز زیادی را که می توانند میزبان جایگزین باشند، آلوده می کند، اما به طور کلی، علفهای هرز طبیعی آلوده علائم واضح عفونت ویروسی را نشان نمی دهند.

علائم بیماری:

 • این ویروس بسته به جدایه و رقم میزبان، علائم مختلفی را ایجاد می کند.
 • بیماری باعث کوتولگی گیاه می شود.
 • روی برگها، علائم موزاییک، ایجاد تاول، نوار وریدی و لكه‌هاي سبز روشن، تغییر شکل های کم و بیش شدید، علائمی مثل بدشكلي برگ، در زمينه برگ می شود.
 • مقدار محصول تولیدی نیز کاهش می یابد.
 • در میوه ها، تغییر رنگ شدید و تغییر شکل جزئی در برخی از ارقام و با برخی جدایه ها مشاهده می شود

بیشتر بخوانیم:

کنترل و مبارزه:

 • استفاده از ارقام مقاوم به ویروس برترین راه پیشگیری از ویروس است
 • استفاده از بذرهای گواهی شده عاری از بیماری
 • مبارزه با علف های هرز مزرعه
 • تاریخ کاشت زمانی باشد که رشد محصول با تراکم زیاد شته های بالدار همزمان نباشد.
 • شخم مزرعه در پایان فصل زراعی پس از برداشت محصول
 • مبارزه با شته های ناقل باحشره کش هایی نظیر دیازینون،کنفیدور و …

 

این مطلب را برای دیگران هم بفرستید

اشتراک گذاری در whatsapp
واتساپ
اشتراک گذاری در telegram
تلگرام
اشتراک گذاری در linkedin
لینکدین