بیماری موزاییک ویروس یکی از بیماری های خسارت زای هندوانه می باشد که به نام های موزائیک زرد هندوانه، موزائیک گرمک نیز می نامند.

بیماری ویروس موزاییک هندوانه

عامل بیماری: watermelon mosaic Virus دارای دو نژاد می باشد که دو نژاد در ایران باعث ایجاد بیماری می شود.

معرفی بیماری:

بیماری موزاییک ویروس یکی از بیماری های خسارت زای هندوانه می باشد که به نام های موزائیک زرد هندوانه، موزائیک گرمک نیز می نامند این ویروس دارای دو نژاد می باشد که یک نژاد به گیاهان تیره کدوئیان حمله می کند و نژاد دیگر علاوه بر کدوئیان به گیاهان شبدر، یونجه و انواع نخود حمله می کند. مهمترین روش انتقال در طبیعت با شته هاست.

علائم بیماری:

  • بیماری باعث کوتولگی گیاه می شود
  • بر روی برگ علائمی مثل بدشكلي برگ، تاولي، لكه‌هاي سبز روشن در زمينه برگ می شود
  • مقدار محصول تولیدی نیز کاهش می یابد

کنترل و مبارزه:

استفاده از بذر های گواهی شده عاری از بیماری

رعایت بهداشت زراعی در رابطه با خاک،ابزارها،ادوات و...

عدم استفاده از محصول بذری برای کشت های اینده

تاریخ کاشت زمانی است که رشد محصول با تراکم زیاد شته های بالدار همزمان نباشد.

شخم مزرعه در پایان فصل زراعی پس از برداشت محصول

مبارزه با شته های ناقل باحشره کش هایی نظیر دیازینون،کنفیدورو..