بیماری ویروس موزاییک هندوانه

عامل بیماری:

 watermelon mosaic Virus دارای دو نژاد می باشد که دو نژاد در ایران باعث ایجاد بیماری می شود.

معرفی بیماری:

بیماری ویروس موزاییک یکی از بیماری های خسارت زای هندوانه می باشد که به نام های موزائیک زرد هندوانه، موزائیک گرمک نیز می نامند. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ویروس موزاییک هندوانه دارای دو نژاد می باشد که یک نژاد به گیاهان تیره کدوئیان حمله می کند و نژاد دیگر علاوه بر کدوئیان به گیاهان شبدر، یونجه و انواع نخود حمله می کند. مهمترین روش انتقال در طبیعت با شته هاست.

بیماری ویروس موزاییک هندوانه

علائم بیماری:

  • بیماری باعث کوتولگی گیاه می شود.
  • بر روی برگ علائمی مثل بدشكلي برگ، تاولي، لكه‌هاي سبز روشن در زمينه برگ می شود.
  • مقدار محصول تولیدی نیز کاهش می یابد.

بیشتر بخوانیم: 

بیماری ویروس موزاییک هندوانه - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1

کنترل و مبارزه:

استفاده از بذر های گواهی شده عاری از بیماری

رعایت بهداشت زراعی در رابطه با خاک، ابزارها، ادوات و...

عدم استفاده از محصول بذری برای کشت های اینده

تاریخ کاشت زمانی است که رشد محصول با تراکم زیاد شته های بالدار همزمان نباشد.

شخم مزرعه در پایان فصل زراعی پس از برداشت محصول

مبارزه با شته های ناقل باحشره کش هایی نظیر دیازینون،کنفیدور و ...