کشت گوجه با استفاده از مالچ و آبیاری تیپی

 کی از تکنیکهای کاربردی در کشت صیفی جات استفاده از مالچ های پلاستیکی است. استفاده از ماسک با اهداف زیر انجام می شود

۱-  جلوگیری از رشد علفهای هرز

۲- کاهش مصرف آب

۳-  متعادل کردن دمای خاک برای افزایش  فعالیت ریشه

اگرچه استفاده از مالچ در کشت صیفی جات موجب افزایش  هزینه اولیه می‌شود اما در نهایت موجب کاهش هزینه و افزایش درآمد خواهد شد.  زیرا در نظر بگیرید برای از بین بردن علف های هرز  هزینه زیادی بابت سموم  علف کش و نیروی کارگری مورد نیاز است. همچنین استفاده از پیامد های منفی زیادی دارد. این در حالی است که استفاده از مالچ هیچ کدام از این دردسرها را ندارد.

بیشتر بخوانیم:

نکته مهم این است کی کشاورزان باید استفاده از مالچ را یک نوع سرمایه گذاری در نظر بگیرند.

مالچ های پلاستیکی و گیاهی کاربرد ترین مالچ های در کشاورزی هستند.

استفاده از آبیاری قطره ای موجب به وجود آمدن یک تحول بزرگ کشاورزی شده است.

چشم گیری میزان مصرف آب،   اختصاص آب فقط به گیاه هدف و   قابلیت تزریق کود به همراه آب، مزایای آبیاری قطره ای است .

این استفاده از آبیاری قطره ای راهکار برای حفظ منابع ملی از جمله آب و سودآوری ملی است.  به همین دلیل امروزه دولت ها هزینه های بسیار زیادی را جهت ترویج این روش متقبل می شوند.  به همین دلیل قطره ای کردن آبیاری مزارع هزینه زیادی لازم ندارد.  در واقع  قطره ای کردن مزارع پشتیبانی و حمایت های مالی زیادی را در در پی خواهد داشت. اختصاص وام به این اقدام از مهمترین اقدامات جهت حمایت مالی از کشاورزان خواستار این روش است. توصیه میکنیم اگر یک کشاورز سنتی هستید،  جهت افزایش عملکرد و درآمد و همچنین کاهش هزینه ها  حتما از آبیاری قطره ای و مالچ استفاده کنید این دو ترفند قدم بسیار بزرگی برای افزایش عملکرد و درآمد خواهند بود.