همانطور که در تصویر مشخص است در برگ ها علایم ظاهری کلروز (حالتی که در آن برگ ها کلروفیل کافی تولید نمی کنند) ایجاد می شود (کلروز به طور مستقیم منشاء در کمبود نیتروژن دارد). همچنین می توان لکه های قرمز رنگی را در رگ برگ ها و دمبرگ ها مشاهده کرد. در اثر کمبود نیتروژن برگ های بالغ به تدریج حالت رنگ پریدگی پیدا می کنند. با ادامه پیدا کردن روند کمبود نیتروژن برگ های بالغی که اشاره شد به شکل یکنواختی به زرد تغییر رنگ می یابد (کلروز). کمبود شدید نیتروژن موجب تغییر رنگ به زرد مایل به سفید می شود.

علائم کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی

برگ های جوانی که در قسمت بالایی گیاه قرار دارند، سبز باقی می مانند ولی نسبت به حالت عادی ظاهری رنگ پریده دارند و احتمال کوچکتر شدن برگ ها وجود دارد. در گیاهان مبتلا به کمبود نیتروژن تولید برگ کاهش می یابد که منجر می شود بوته ظاهری دوکی شکل و قد کوتاه داشته باشد. زردی ای که بر اثر کمبود نیتروژن به وجود می آید به طور یکدست در سراسر برگ منتشر می شود.

با ادامه پیدا کردن روند کمبود نیتروژن برگ های بالغ در برابر کوچک ترین فشار آب حالت خمیدگی پیدا می کنند و حتی ممکن است شاهد پیری زودرس برگ ها باشیم. با این وجود در صورتی که گیاهانی که دچار کلروز شده اند، با اعمال نیتروژن درمان شوند، روند بهبودی گیاه در طول چند روز انجام می شود و این روند کاملا قابل مشاهده می باشد.

کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی