پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

نام بیماری

ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

عامل بیماری

ویروس (tomato spotted wilt virus (TSWV

نشانه های بیماری

نشانه های ناشی از ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی بر حسب نوع میزبان، اندام مبتلا شده میزبان و سن گیاه یا اندام در موقع آلودگی، تفاوت می کند. با این وجود نشانه ها به طور کلی عبارتند از حلقه ها، خطوط و یا لکه های سبز و زرد یا بافت مرده در برگ ها، ساقه و میوه ها. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

علائم بیماری

پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی در برگ ها موجب برنزه شدن، رشد یکطرفه، پیچیدگی، تغییر شکل برگ ها و ایجاد لکه های قهوه ای مایل به سیاه می گردد. گیاه بالغ در صورت آلوده شدن کوتاه مانده و بر روی ساقه نوار های ارغوانی یا سیاه دیده می شود. جوانه ها و برگ های جوان در اثر آلودگی می افتند.

پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
بیماری پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

بیشتر بخوانیم: 

پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1

کنترل پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی

از آنجایی که بهترین راه کنترل آلودگی های ویروسی، پیشگیری از وقوع آلودگی می باشد، شناسایی به موقع و ممانعت از همه گیر شدن آلودگی های ویروسی اهمیت زیادی دارد.

مصرف سم به طور مستقیم کاربردی در مدیریت و کنترل ویروس ندارد. به طوری که هیچ سمی، برای مبارزه، کنترل و یا حذف ویروس در گیاهان توصیه نمی گردد. تنها به منظور کنترل حشره تریپس که ناقل ویروس TSWV می باشد، از سموم حشره کش استفاده می شود.