پوسیدگی خاکستری پیاز

عامل بیماری:

عامل بیماری پوسیدگی خاکستری سه گونه قارچ می باشد در ایران مهم ترین عامل پوسیدگی پیاز B.allii می باشد.

 Squamosal Botrytis،Botrytis Cinerae،Botrytis allii

معرفی بیماری

پوسیدگی خاکستری پیاز یکی از خطرناک‌ترین بیماریهای پیاز است که معمولا ارقام پیاز سفید نسبت به ارقام پیاز قرمز و زرد مورد حمله این بیماری قرار میگیرند. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اغلب یک هفته پس از حمل پیاز به انبار، آلودگی شروع می شود و ممکن است به تمام پیاز ها ی داخل انبار خسارت صددرصدی وارد کند رطوبت نسبی بالا و دمای 14-16 درجه سانتی گراد مناسب ترین شرایط را برای رشد قارچ فراهم می کند.

علائم بیماری:

علائم بیماری بیشتر در ناحیه طوقه است و میسیلیوم قارچ در فلس های پیاز قرار گرفته و موجب پوسیدگی نرم می شود.

پوسیدگی عمیق قهوه‌ای با کپک خاکستری از علائم پوسیدگی گردن پیاز است. در حاشیه فلس های پیاز اسکلروت هایی به قطر 1/5 -0/5 میلی متر ظاهر می شوند که ابتدا سفید رنگ و بعد به رنگ سیاه براق در می آیند.

بر روی برگ ها لکه های بیضی سفید رنگ به صورت موضعی و خشک در ناحیه نوک برگ ها بروز می کند. قسمت فوقانی برگ نیز خشک شده و به طرف پایین خمیده می شود.

نکته ای که باید توجه کرد این است که B.allii عمدتاً به غده حمله می‌کند و به عنوان پاتوژن برگی زیاد مطرح نیست، اما گاهی به برگ‌های زخمی حمله کرده و موجب تولید لکه‌های ریز می‌شود که این وضعیت بسیار کم اتفاق می افتد.

بیشتر بخوانیم:

بیماری پوسیدگی خاکستری پیاز - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1

کنترل و مبارزه:

  • رعایت بهداشت زراعی و حذف منابع آلودگی مانند پیاز های قدیمی و بیمار
  • برداشت پیاز پس از رسیدن برگ ها
  • جلوگیری از صدمه زدن به پیازها در موقع برداشت پیازها

سعی شود در نقاطی که شرایط برای گسترش قارچ زیاد فراهم است از کاشت پیاز زرد جلوگیری کنیم و به جای آن پیاز قرمز کاشته شود