علائم کمبود منگنز در گیاه خیار

منگنز در بسیاری از آنزیم های تنفسی، سبزینه سازی، فتوسنتز، جذب نیترات و تولید هورمون اکسین نقش دارد. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

بدون منگنز پراکسید هیدروژن در سلول ها تجمع می یاید و به آن ها آسیب می زند. همانند آهن، تحرک منگنز در درون گیاه کم است و در برگ های پایین گیاه تجمع می یابد.

بنابراین علایم کمبود آن بیشتر در برگ های بالایی ظهور می یابد. کمبود منگنز معمولا در خاک های آهکی یا قلیایی اتفاق می افتد. این عنصر معمولا در خاک های اسیدی به میزان کافی دردسترس است. در بوته خیار برگ های بالایی بوته زرد می شوند ولی رگ برگ های آن سبز باقی می مانند.

بیشتر بدانیم: چطور می توان pH خاک را تغییر داد؟

علائم کمبود منگنز در گیاه خیار

علائم کمبود منگنز در گیاه خیار - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات aghamohandes insta

            ما با ویدیو بهتر میتونیم آموزش بدیم

                      پس اینستا گرام آقا مهندس را با یک کلیک روی این قسمت دنبال کن.

                      اونجا ما سعی میکنم آموزش  های کاملا به روز و  دقیقی ارائه کنیم.