مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

خیار

معرفی بیماری: بیماری موسوم به ” زرد شدن ورید خیار” (CVYV) بیماری ای ویروسی است که غالب توسط مگس سفید...

آبان 29, 1401

کمبود نیتروژن باعث کاهش ظرفیت فتوسنتزی گیاه شده و عدم تامین نیتروژن منجر به زردی برگ های قدیمی (پایین بوته)...

آبان 29, 1401

مولیبدن عنصر مورد نیاز آنزیم های احیا نیترات است. میزان دسترسی به این عنصر با افزایش PH افزایش می یابد....

آبان 29, 1401

کمبود منیزیم ممکن است در خاک های سبک (شنی) و اسیدی به خصوص در مناطق مرطوب با بارش زیاد دیده...

آبان 29, 1401

کمبود کلسیم بیشتر در برگ های جوان (برگ های بالایی) گیاه مشاهده می شود. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با...

آبان 29, 1401

کمبود فسفر برگ های پائینی علائم نکروزه شدن و حالت لکه های بهم پیوسته حاشیه ای (مشابه کمبود پتاسیم) و...

آبان 29, 1401

کمبود پتاسیم ابتدا در برگ های پیر مشاهده می شود. به طور کلی زردی و سپس قهوه ای شدن ابتدا...

آبان 29, 1401

علائم کمبود بور در خیار عنصر بور در تشکیل دیواره سلولی و گرده افشانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. تشکیل...

آبان 29, 1401

علائم کمبود آهن در بوته ی خیار آهن برای تولید کلروفیل و فعال کردن چندین آنزیم به ویژه ان هایی...

آذر 6, 1401

اثرات شوری که ممکن است به دلیل شوری بالای آب های زیر زمینی (آب چاه) و آب آبیاری، خاک و...

آبان 29, 1401
loading