آقا مهندس

بیماری پژمردگی فوزاریومی

عامل بیماری:

Fusarium Oxysporum

 

معرفی بیماری:

پژمردگی فوزاریومی یا بوته میری یکی از بیماری های قارچی است که در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

گونه های فوزاریومی که باعث پژمردگی آوندی در کدوئیان در مناطق مختلف دنیا می شوند که در ایران گونه F. oxysporum از اهمیت خاصی برخوردار است.

این گونه بیماری ها در اثر فعالیت قارچ فوزاریوم در بافت های آوندهای چوبی گیاه ایجاد می شود و باعث از بین رفتن گیاه و خسارت به محصول می شود.

علائم بیماری:

قارچ فوزاریوم در تمام مراحل رشدی گیاه ( خصوصا در مرحله ی گیاهچه ای و رسیدن میوه ) خسارت زا می باشد

علائم بر روی برگ ها به صورت تغییر رنگ برگ ها، خشکی برگ و دمبرگ می باشد.

آوندها در ناحیه ساقه تغییر رنگ می دهند.

ابن بیماری در زمانی که بوته ها جوان است حمله و باعث کندی رشد در بوته می شود.

در صورت شدت بیماری زایی، گیاه مسن در مزرعه به طور ناگهانی پژمرده و خشک می شود.

نشانه های بیماری در ارقام حساس بعد از 5 تا 3 روز و در ارقام مقاوم 16 تا 11 روز بعد از وقوع آلودگی ظاهر می گردد.

کنترل و مبارزه:

  • اطمینان از پوسیده بودن کود حیوانی
  • حذف سریع بوته های الوده به همراه خارج نمودن خاک اطراف ریشه های آن ها
  • از ابیاری بیش از حد جلوگیری کنید
  • ضدعفونی بذر قبل از کاشت با قارچ کش کاربندازیم
  • استفاده از قارچ کش کاربندازیم ،رورال تی اس،تیوفانات متیل به همراه آب ابیاری

این مطلب را برای دیگران هم بفرستید

اشتراک گذاری در whatsapp
واتساپ
اشتراک گذاری در telegram
تلگرام
اشتراک گذاری در linkedin
لینکدین