مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

بیماری گوجه فرنگی

بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی یکی از بیماری هایی است که توسط ویروس گوجه فرنگی منتقل می شود. در...

بهمن 8, 1401

معرفی بیماری فیتوپلاسمایی گوجه فرنگی فیتوپلاسمایی گوجه فرنگی توسط زنجره ها انتقال می یابند. فیتوپلاسماها گروه مهمی از بیمارگرهای گیاهی محدود...

بهمن 8, 1401

معرفی بیماری ویروس موزاییک گوجه فرنگی ویروس موزاییک گوجه فرنگی با آسیب رساندن به برگ ها، گل ها و میوه...

بهمن 8, 1401

معرفی بیماری پژمردگی آوندی یا فوزاریومی گوجه Fusarium wilt پژمردگی آوندی گوجه فرنگی به صورت کم و بیش پژمردگی ناگهانی، قهوه...

بهمن 8, 1401

بیماری های بلایت زودرس یا لکه موجی و بلایت دیررس هر ساله خسارت های زیادی را به کشاورزان وارد می...

بهمن 8, 1401

پوسیدگی ریشه یکی دیگر معضلات کشاورزان می‌باشد. در این مقاله تخصصی از آقا مهندس می‌خواهیم به طور کامل پوسیدگی ساقه...

دی 24, 1401

معرفی بیماری نام بیماری پوسیدگی گوجه فرنگی رسیده یا آنتراکنوز پوسیدگی گوجه فرنگی رسیده (به معنای لکه های تیره) بیماری شاخ و برگ و میوه هستند...

بهمن 8, 1401

عارضه پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی،‌ بادمجان،‌ فلفل‌ و‌ هندوانه‌ مشاهده‌ می‌شود.‌ این‌ عارضه در‌ گوجه‌ فرنگی قسمت‌های آسیب‌دیده، خشک و...

دی 24, 1401

شانکر باکتریایی گوجه شانکر باکتریایی گوجه بیماری ای بسیار خطرناک که در مان قطعی ندارد. عامل شانکر باکتریایی، باکتری کلاوی...

بهمن 8, 1401

سفیدک پودری (Tomato Powdery Mildew) یکی از بیماری های شایع گوجه فرنگی است که در مناطق مختلف کشور شایع است....

تیر 26, 1402
loading