مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

گوجه فرنگی

کمبود مس در گوجه فرنگی موجب می گردد برگ ها حالت پژمردگی و مچاله بودن به خود گرفته و دمبرگ...

بهمن 8, 1401

کمبود مولیبدن در گوجه ابتدا بصورت کلروز برگ (مشابه به علائم کمبود نیتروژن با این تفاوت که قرمزی سطح زیرین...

بهمن 8, 1401

 معرفی بیماری: کپک خاکستری بیشتر به صورت سوختگی های شکوفه و پوسیدگی های میوه بروز می کند. ولی ممکن است...

بهمن 8, 1401
loading