مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

کود رفع شوری خاک

هوموس چیست؟ در پاسخ به هوموس چیست می‌توان گفت که هوموس خاک در واقع بخش ارگانیک غیر زنده خاک است،...

دی 28, 1401

برای داشتن محصولات پربارتر استفاده از کود حیوانی و کود مرغی به نوبه خود توسط کارشناسان کشاورزی توصیه شده است....

اسفند 1, 1401
loading