مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

تعداد نشا گوجه فرنگی در هکتار

پربارترین بذر گوجه فرنگی گرد کدام است و میزان باردهی گوجه فرنگی در هکتار چقدر است؟ تناژ گوجه بدرو در...

اسفند 8, 1401
loading