فرم ورود
ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
بذر فلفل دلمه چیدم

بذر فلفل دلمه چیدم

مجموعه:
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
مقایسه و نقد محصول
نوع کشت:
گلخانه
رشد رویشی:
متوسط
حجم بوته:
عالی
رسیدگی:
میان رس
طول میوه:
8
عرض میوه:
8
وزن میوه:
200-220
رنگ میوه:
نارنجی

مقاومت نسبی:

ویروس موزائیک تنباکو