مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

بهترین بذر خیار

Clause
1,050,000 تومان

قلمی

نسبتا زودرس

US Agriseeds
670,000 تومان

سیلندری

نسبتا زودرس

US Agriseeds
تماس بگیرید

سیلندری

میان رس

Enza Zaden
2,420,000 تومان

سیلندری

بسیار زودرس