مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

بذر خیار پر بار

Clause
1,050,000 تومان

قلمی

نسبتا زودرس

US Agriseeds
670,000 تومان

سیلندری

نسبتا زودرس

Enza Zaden
2,420,000 تومان

سیلندری

بسیار زودرس