مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

هندوانه

معرفی بیماری بوته میری هندوانه بوته میری فایتوفتورایی که توسط قارچ فایتوفترا ایجاد می شود معمولا در زمین هایی که...

بهمن 8, 1401

سفیدک سطحی جالیز یکی از شایع ترین بیماری های قارچی در مناطقی است که کشت گیاهان جالیزی وجود دارد. برای...

بهمن 8, 1401

 معرفی بیماری لکه زاویه ای برگ بیماری لکه زاویه ای برگ یکی از بیماری های مخرب و عامل محدود کننده...

بهمن 8, 1401

معرفی بیماری آنتراکنوز هندوانه: آنتراکنوز هندوانه یکی از مخرب ترین بیماری های هندوانه می باشد. آب و هوای مرطوب و دمای...

بهمن 8, 1401

ویروس موزاییک هندوانه چیست و چگونه بروز می‌کند؟ از بين عوامل بيماری‌زای مختلف، ويروس‌ها هر ساله موجب بروز خسارت فراوان...

بهمن 3, 1401

معرفی بیماری سفیدک داخلی جالیز سفیدک داخلی یا سفیدک کرکی یک بیماری قارچی در هندوانه می باشد که در دمای...

بهمن 8, 1401

عامل بیماری: عامل این بیماری، بیمارگری قارچی به نام Monosporascus cannonballus است که یکی از خطرناک ترین بیمارگرهای هندوانه و...

بهمن 8, 1401
loading