مشاوره تخصصی کشاورزی آقا مهندس | خرید اینترنتی بذر

بیماری های پیاز

معرفی بیماری پوسیدگی خاکستری پیاز عامل بیماری: عامل بیماری پوسیدگی خاکستری سه گونه قارچ می باشد در ایران مهم ترین...

مهر 30, 1401

معرفی بیماری بیماری پوسیدگی ریشه و طبق پیاز عامل بیماری: Fusarium oxysporum f.sp cepae و Fusarium solan بیماری پوسیدگی ریشه...

مهر 30, 1401

معرفی بیماری بیماری سفیدک داخلی: عامل بیماری: Pernospora destructor بیشتر در نواحی مرطوب و کوهستانی خسارت زا می باشد. برای...

مهر 30, 1401
loading