فرم ورود
ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
بیوفرت

بیوفرت

تماس بگیرید
مقایسه و نقد محصول

مشخصات و نحوه استفاده

نام محصول: بیوفرت

بسته بندی: یک لیتری

کارایی: ضد تنش، افزایش باردهی، محرک رشد

بیوفرت یک کود آمینو اسیدی، محرک رشد و ضد تنش است. این کود دارای ترکیبات محرک رشد، مواد آلی و هورمون های گیاهی است که بیشتر قبل از گلدهی به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی بیوفرت می تواند رشد گیاه را افزایش دهد. اگر در زمان گلدهی با تنش هایی مانند تنش دمایی (سرما یا گرما) رو به رو شدید، استفاده از بیوفرت بصورت محلول پاشی می تواند باعث تقویت جوانه ها و جلوگیری از ریزش آنها شود، مقاومت گیاه به تنش را افزایش دهد و تلقیح گلها و تشکیل میوه را حتی در زمان تنش های محیطی امکان پذیر سازد. از طرف دیگر از آنجایی که توانایی جذب عناصر غذایی را افزایش می دهد، می تواند از بعضی کمبود های زمان گلدهی جلوگیری کند.

نحوه مصرف

بیوفرت بصورت محلول پاشی استفاده می شود. بیوفرت را می توانید بصورت یک لیتر در هکتار برای سایر محصولات زراعی فضای باز غیر از غلات (گندم، جو، ذرت، برنج و…) استفاده کنید. و برای گلخانه و درختان هم بصورت بصورت یک لیتر در هزار لیتر آب استفاده کنید.

مزایای استفاده

  1. افزایش گلدهی (برای صیفیجات  مانند گوجه جواب بسیار خوبی می دهد)
  2. جلوگیری از ریزش گل به دلیل تنش
  3. افزایش رشد
  4. افزایش مقاومت گیاه
  5. افزایش باردهی کلی به طور قابل توجه

مقایسه عملکرد بیوفرت با سایر محصولات مشابه

در بین تحریک کننده های رشد که در زمان گلدهی استفاده می شود بیوفرت یکی از بهترین هاست چرا که بعد از اینکه گیاه شما مستقر شد، بیشترین حساسیت را در دوره گلدهی دارد. اگر به هر دلیل تنش ببیند عملکرد نهایی شما کاهش می یابد از طرف دیگر اگر شما بتوانید شرایط خوبی را در این مرحله فراهم بکنید، گلدهی شما افزایش و عملکرد نهایی محصول بیشتر می شود. بنابراین بیوفرت محصولی است که می تواند خطر را به فرصت تبدیل کند.