بذر گوجه فرنگی 1521

رقم ۱۵۲۱ یکی از ارقام هیبرید شرکت سمینیس است که همانند ۸۳۲۰ حدود 95 روز پس از انتقال نشا بار می دهد یعنی یک رقم میان رس است. ۱۵۲۱ دارای میوه ای گرد با سایز حدود ۱۸۰ گرم است. سفتی میوه این رقم مانند ۸۳۲۰ است اما به دلیل اینکه سایز میوه بزرگتر از ۸۳۲۰ است معمولاً ماندگاری آن کمتر است.  حجم بوته متوسطی دارد و معمولاً حجم بوته آن کمتر از ۸۳۲۰ است. مقاومت این رقم به بیماری های قارچی مناسب است اگرچه برابر با ۸۳۲۰ نیست همچنین ۱۵۲۱ رقم نامقاوم به ویروس به شمار می آید. بنابراین در مناطق آلوده به ویروس خیلی برای کشت مناسب نیست.

این رقم که بیشتر در مناطقی مانند قزوین کشت می شود، در صورت تغذیه مناسب باردهی قابل‌توجهی دارد.

بذر ۱۵۲۱ در قوطی و پاکتهای ۵۰۰۰ تایی ارائه می‌شود و معمولاً قیمت نسبتاً مناسبی نسبت به ۸۳۲۰ دارد.

بیشتر بخوانیم: