بذر گوجه فرنگی گلسار

 رقم گوجه فرنگی هیبرید گلسار یکی از ارقام هیبرید شرکت هویزر است که توسط شرکت گلستان وارد می شود.

گلسار یک رقم تخم مرغی و کشیده است که وزن  گوجه آن حدود ۱۶۰ گرم است. گوجه آن با دمگل برداشت میشود. یک رقم خوشه ای به شمار می رود که البته سایز میوه ه‍ای آن در خوشه کاملا یکسان نیست. سفتی میوه گلسار کمتر از متین است.

مقاومت به بیماری رقم گلسار تقریبا از متین بیشتر است زیرا گلسار به سرجمک یا همان منج یا ویروس   است در حالی که متین این مقاومت را ندارد. حجم بوته نسبتا خوبی دارد ولی به اندازه متین به شوری مقاوم نیست و در شرایط شور میوه این رقم، نایکنواختی میوه آن بیشتر میشود. 

گلسار در مناطقی مانند مرودشت استان فارس کشت شده و تناژ خوبی هم از این رقم حاصل شده. تناژ ۲۰۰ تن در هکتار از این رقم گزارش شده است.

بیشتر بخوانیم: