گوگرد

مشخص ترین علامت کمبود گوگرد این است که رنگ رگ برگ ها و دمبرگ ها مایل به قرمز می شوند در حالی که برخی از نواحی برگ همچنان سبز هستند. علائم ظاهری کمبود گوگرد بسیار شبیه به کلروز ناشی از کمبود نیتروژن است.

علائم کمبود گوگرد

با این وجود، در گیاه مبتلا به کمبود گوگرد، زردی در کل گیاه به صورت یکسان و یکنواخت منتشر می شود. در بعضی از شرایط، سطح زیرین برگ رنگ مایل به قرمز به خود می گیرد و همچنین دمبرگ رنگ مایل به صورتی به خود می گیرد. این تغییر رنگ ها در مقایسه با کمبود نیتروژن وضوح کمتری دارد. در کمبود گوگرد با شدت بالا نواحی آسیب دیده ی قهوه ای رنگ و یا نواحی نکروتیک بعضا" در امتداد دمبرگ مشاهده می شوند و همچنین برگ ها ممکن است حالت پیچ خورده، شکننده و قائم به خود بگیرند.

علائم کمبود گوگرد