توصیه های عمومی کودی برای پرورش گوجه فرنگی

 یکی از محصولات صیفی و سبزی بسیار مهم در کشور ما گوجه فرنگی است. کشت گوجه فرنگی در کشور ما در درجه اول برای مصارف کارخانه ای و در درجه دوم برای مصارف تازه خوری است. سالیانه بیش از 6 میلیون تن گوجه فرنگی در ایران تولید می شود ولی در طی ساله های اخیر تولیدات این محصول با مشکلاتی مواجه بوده است و کشت پر ریسکی بوده است. شما می توانید جهت کاهش ریسک و افزایش سود و بهره وری خود در کشت گوجه فرنگی با مشاوران ما در ارتباط باشید.

گوجه فرنگی محصولی پرتوقع است علاوه بر این کشاورزانی که گوجه کشت می کنند هم اولویت اول شان، برداشت تناژهای بالاست به همین دلیل، رسیدگی و تغذیه گوجه فرنگی بسیار مهم است.

اما چه برنامه تغذیه ای برای گوجه بهتر است؟ چه کودهایی؟ چه زمان؟ و به چه شکلی استفاده شود؟

برای پاسخ به این سوال باید دوره رشد گوجه را به سه مرحله  تقسیم کنیم. مرحله استقرار و ریشه زایی، مرحله رشد رویشی، مرحله گلدهی و باردهی.

نکته: تمام این توصیه هاعمومی بوده و بستگی به آزمون آب و خاک و سایر شرایط دارد.

در مرحله ریشه زایی باید تغذیه گوجه به نحوی صورت بگیرد که بیشترین درصد استقرار نشاء و ریشه زایی کامل را داشته باشیم و درعین حال از بوته میری جلوگیری شود.

برای این منظور توصیه ی مشاوران آقا مهندس استفاده از یکی از روش های زیر است:

 • استفاده از محلول ترکیبی فولزایم پلاس اس پی با بیونوترینت یا پارس باسیل جهت آغشته کردن با ریشه نشاء در زمان انتقال نشاء.
 • تزریق یا آغشته کردن ریشه نشاء با یکی از قارچ کش های یونیفرم یا پریویکورانرژی و سپس تزریق کود 10.52.10 با کیفیت
 • محلولپاشی نشاء با ریدومیل و تزریق اسید فسفریک به زمین در مقدار کم یا تزریق اسید هیومیک با کودهای فسفر بالا

مرحله رشد رویشی مخصوصا در رقم های رشد محدود بسیار مهم است. در این مرحله باید سعی کرد حجم بوته را متناسب با زمان رسیدگی مورد انتظار، نوع رقم و سایر شرایط افزایش داد.

 توصیه های عمومی مشاوران آقا مهندس برای افزایش رشد رویشی گوجه فرنگی به شرح زیر است:

 • تزریق نیترات پتاسیم در یک یا دو مرحله
 • محلولپاشی ریز مغذی
 • تزریق سولفات آمونیوم در یک مرحله
 • محلولپاشی اسیدامینه قبل از تنش گرمایی و آبی احتمالی
 • تزریق کود سه بیست در یک مرحله
 • محلولپاشی کود های Fmz (کودهای محتوی آهن منگنز و روی) با اسید آمینه در زمان آغاز گلدهی
 • تزریق یا محلولپاشی فسفیت پتاسیم جهت افزایش مقاومت و تامین فسفر وپتاس
 • محلولپاشی ترکیبات گل انگیزی مانند اکورمون و بیوفرت جهت افزایش گل و بار
 • تزریق اسید هیومیک با 10.52.10 یا تزریق اسید سولفوریک در زمین های شور و محلولپاشی 10.52.10 گل انگیزی و تامین مواد مغذی برای گل.

 

اما از نظر کشاورز مهمترین مرحله رشدی گوجه فرنگی مرحله باردهی است. توصیه هایی که می توان جهت افزایش باردهی به طور عمومی می توان داشت، به شرح زیر است:

 • محلولپاشی کلسیم بور جهت افزایش تبدیل گل به میوه
 • تزریق نیترات پتاسیم یا کود سه بیست (بسته شرایط)
 • محلولپاشی کود های Fmz (کودهای محتوی آهن منگنز و روی) با اسید آمینه
 • محلولپاشی پتاسیم مایع
 • تزریق اسید آمینه و جلبک دریایی پس از برداشت
 • محلولپاشی فسفیت پتاسیم جهت افزایش مقاومت و تامین فسفر وپتاس

مسلم است که توصیه های صورت گرفته کاملا عمومی است و لازم است جهت دریافت توصیه های کاملا منطبق با شرایط مزرعه تان، با کارشناسان ما درارتباط باشید.