کپک برگی گوجه فرنگی

نام بیماری

کپک برگی گوجه فرنگی

عامل بیماری

قارچ cladosporium

معرفی بیماری

کپک برگی گوجه فرنگی عمدتا بیماری سرشاخه های گوجه فرنگی در گلخانه و برخی مواقع بوته های گوجه فرنگی است که در مزرعه و در شرایط مرطوب کشت می شوند. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

این بیماری بیوتروف (انگل) است و در دمای 20 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالا گیاه گوجه فرنگی را آلوده می کند.

نشانه ها

علائم اولیه کپک برگی گوجه فرنگی به صورت لکه های پراکنده سبز مایل به زرد روی برگ های مسن ظاهر می شود. سپس لکه ها بزرگ می شوند، به هم می پیوندند، قهوه ای تا سیاه می شوند، به برگ های جوان باقی مانده سرایت می کنند و ممکن است باعث برگ ریزی شوند.

در عرض چند هفته لکه ها نکروزه می شوند و می میرند، اما اغلب به گیاه متصل می مانند و از این طریق به طور غیر مستقیم بر میزان عملکرد محصول تاثیر می گذارد. در موارد شدید میوه ها و شکوفه ها می توانند آلوده شوند.

بیشتر بدانیم: پژمردگی فوزاریومی یا پژمردگی آوندی خیار

بیماری کپک برگی گوجه فرنگی

با مشاهده لکه های سبز کم رنگ بر روی برگ ممکن است لکه های قهوه ایی در سطح زیرین برگ شکل گیرد.

بیماری کپک برگی گوجه فرنگی

بیشتر بدانیم:

مبارزه با کپک برگی گوجه فرنگی

  • از آبیاری قطره ای به جای آبیاری بارانی استفاده کنید.
  • فاصله بین بوته ها بیشتر در نظر گرفته شود تا هوا به خوبی بین ردیف ها و بوته ها جریان داشته باشد.
  • اطمینان حاصل کنید هوا در گلخانه ها از طریق فن ها و یا تونل ها جریان داشته باشد.
  • برای جلوگیری از تشکیل شبنم دمای هوای داخل گلخانه در شب بیشتر از هوای بیرون باشد.
  • در محیط هایی که امکان ابتلا به بیماری وجود دارد بهتر است قبل از گسترش بیماری ضدعفونی بذر و گیاه به عنوان پیشگیری قبل از ابتلا انجام گیرد.
  • برای کنترل شیمیایی می توان از قارچ کش های سیستمیک و حفاظتی زیر استفاده کرد. قبل از استفاده از سموم تمام دستورالعمل های برچسب را به دقت بخوانید.
  • قارچ کش فاموکسادون + سیموکسانیل (اکویشن پرو)
  • قارچ کش مانکوزب
  • قارچ کش کوپر اکسی کلراید سه در هزار
  • استفاده از قارچکش بردوفیکس