سفیدک پودری سیب زمینی

نام بیماری:

سفیدک پودری سیب زمینی، Powdery mildew

عامل بیماری:

Erysiphe cichoracearum

معرفی بیماری:

بیماری سفیدک سطحی نام دیگر آن سفیدک پودری می باشد و در آب و هوای خشک تا نیمه خشک می تواند یکی از بیماری های شاخ و برگ سیب زمینی باشد ولی نسبت به سایر بیماری های سیب زمینی دارای اهمیت کمتری می باشد. شرایط مساعد برای رشد این بیماری رطوبت بالا، تراکم بالای بوته ها و نور کم باعث توسعه و گسترش این بیماری می شود.

سفیدک پودری سیب زمینی

شناسایی بیماری:

آلودگی ابتدا به صورت مناطق پودری و سفید رنگ هستند. پرگنه های کپکی ممکن است روی هر دو سطح به صورت رسوبات قهوه ای مایل به خاکستری و شبیه ذرات گرد و خاک توسعه می یابد.

بر روی ساقه و دمبرگ گیاهان آلوده لکه های کشیده به رنگ قهوه ای روشن ظاهر می شود ممکن است این لکه ها بهم متصل و لکه های بزرگتر، آبسوخته و سیاه تشکیل شود. گیاه ممکن است ازبین رفته اما همچنان سرپا باقی بماند.

کنترل و مبارزه:

استفاده از ارقام زودرس و کاشت زود هنگام محصول

استفاده از سموم شیمیایی نظیراستروبی، کومولوس،گوگرد،کرزوکسیم متیل و...زمان مصرف و دز سموم 

مصرفی حتما با توصیه گیاهپزشک انجام گردد.