خاک مناسب برای کشت خربزه

بیشتر خاک های کشور مناسب کشت خربزه است به شرط آنکه به خوبی زهکشی، حاصلخیز و شور نباشد. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

خاک مناسب، خاک لومی- شنی با pH برابر 6.5 تا 7.5 است و در خاک های سنگین و رسی رشد خوبی ندارد. معمولا در مناطقی که فصل گرما کوتاه بوده و محصول زودرس مدنظر باشد استفاده از خاک های شنی لومی نتایج قابل قبولی به دست می دهد.

خاک مناسب برای کشت خربزه

بیشتر بخوانیم:

هنگام کشت خربزه بهتر است سابقه کشت زمین بررسی شود و توصیه می شود در زمین مورد کشت به فاصله سه سال گیاهانی مانند خربزه، کدو، هندوانه و خیار کشت نشده باشد زیرا این گیاهان دارای بیماری های مشترک هستند و احتمال شیوع بیماری و آفات گیاهی در زمین هایی که تناوب زراعی یا همان چرخش محصول رعایت نشده باشد زیاد است.

خربزه نسبت به علف کش ها در خاک بسیار حساس است، بنابراین بررسی کنید که در سال گذشته از علف کش هایی که ماندگاری آنها در خاک زیاد است استفاده نکرده باشید.

خاک مناسب برای کشت خربزه - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1

 

 نویسنده: مهندس مهدی زارعی