بیماری سفیدک پودری بادمجان

عامل بیماری: Erysiphe taurica

معرفی بیماری:

بیماری سفیدک سطحی یا پودری یکی از مهم ترین بیماری های قارچی در نواحی معتدل و نسبتا خشک محسوب می شود. بیماری از یک نقطه شروع و به تدریج به تمام قسمت های گیاه گسترش می یابد. معمولا شروع آلودگی از برگ های مسن گیاه می باشد و نوسانات آبیاری و دمایی باعث گسترش و توسعه بیماری می شود. همه ساله خسارت زیادی را به محصولات وارد می کند و علاوه بر بادمجان به فلفل، گوجه فرنگی، سیر و ... نیز حمله می کند.

علائم بیماری:

بر روی سطح بالا و پایینی برگ پودرهای سفید رنگی ظاهر می شود. در قسمت فوقانی پهنک برگ لکه های زرد رنگی که در اطراف سایه دار شده اند ظاهر می شود.

برگ های آلوده زرد، نکروزه و خشک می شود. با پیشرفت بیماری برگ ها از بالا به پایین لوله و پیچ می خورد. ابتدا برگ های مسن سپس برگ های جوان مورد حمله قرار می گیرند.

کنترل و مبارزه:

  • تهویه مناسب در شرایط گلخانه
  • پرهیز از آبیاری بارانی
  • تراکم مناسب کشت

استفاده از قارچ کش های گوگردی، استروبی، سولفور و... میزان و دز مصرفی این سموم تحت نظر گیاهپزشک مربوطه می باشد.