بوته میری بادمجان | راههای کنترل بیماری بوته میری یا مرگ گیاهچه

بوته میری بادمجان

عامل بیماری:

Fusarium  یا  Pythium

معرفی بیماری بوته میری:

عامل ایجاد کننده بیماری بوته میری قارچ هایی هستند که در محیط ریشه و در خاک فعال هستند از جمله پیتیوم، فیتوفتورا، فوزاریوم و...می باشد. برای مشاوره بیماری شناسی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

بیماری بوته میری به نام های محلی گوناگون از جمله سبز خشک، داغ زدگی، آب زدگی و ... معروف می باشد.

بوته میری در تمام مراحل رشدی گیاه می تواند به گیاه حمله کند باعث خسارت به بادمجان شود و عملکرد محصول را کاهش دهد. مهمترین فاکتور برای رشد و توسعه این بیماری دمای 30-28 درجه و رطوبت  بالا می باشد.

بوته میری بادمجان

علائم بیماری:

بوته میری در مراحل اولیه رشد گیاهان باعث نرم، سیاه شدن و فرورفتگی بافت طوقه شده و گیاه را از بین می برد. در مراحل بعدی رشد گیاه باعث سبز خشک شدن گیاه می شود و بوته ها در حالی که سبز هستند خشک می شوند و گیاه نابود می شود.

میوه هایی که در سطح خاک مرطوب قرار می گیرند دارای علائمی مثل لکه های گرد، فرورفته و آبکی که به تدریج لکه های بزرگ قهوه ای متمایل به قرمز روی میوه ها ایجاد می شود.

بوته میری بادمجان

بیشتر بخوانیم:

کنترل و مبارزه:

  • فاصله کشت مناسب و برقراری تهویه جهت کنترل رطوبت
  • استفاده از نشاهای سالم و گواهی شده
  • پرهیز از آبیاری بیش از حد

بوته میری بادمجان | راههای کنترل بیماری بوته میری یا مرگ گیاهچه - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1

استفاده از قارچ کش هایی نظیر مانکوزب، پریویکور، متالاکسیل، اکوشن پرو و ... به صورت محلول پاشی می باشد. از آنجایی این بیماری باعث پوسیدگی طوقه می شود استفاده از قارچ کش هایی نظیر ایپرودیون کاربندازیم، رورال تی اس و ... همراه با مدار آبیاری داده شود نتیجه بخش تر از محلول پاشی می باشد. دقت فرمایید که توصیه سموم باید تحت نظارت گیاهپزشک باشد.