نشانه ها و علایم بوته مبری:

مهم ترین نشانه بوته میری این است که در ابتدا ساقه در محل طوقه، باریک و سفت می شود (گویا این محل فشرده شده است) سپس کم کم این محل نرم و نرم تر می شود تا جایی که ساقه از این محل می افتد. در نهایت نشا یا گیاهچه علارقم اینکه ظاهری تقریبا سالم دارد، پژمرده و خشک می شود.

مهم ترین عوامل ایجاد کننده بوته میری قارچ های پیتیوم، فایتوفتورا، فوزاریوم  و رایزوکتونیا هستند.

خسارت بوته میری در مزارع و گلخانه های کشور ما از 1 درصد تا 90 درصد متغیر است.

برای مبارزه با بوته میری یا باید از آن پیشگیری کرد یا اینکه در زمان بوته میری با آن مبارزه شیمیایی انجام داد.

راه های پیشگیری از بوته میری

1 . اولین بهترین و کم هزینه ترین راه برای پیشگیری، استفاده از رقم های مقاوم است.

  1. راه حل دیگر تناوب زراعی است: اگر در یک زمین پشت سر هم کدوییان کشت شوند، خاک آلوده تر از قبل می شود و مشکل بوته میری هر سال بیشتر می شود.

3-  راه حل دیگر استفاده از نشاهای پیوندی مخصوصا در زمین های آلوده و گلخانه ها است: در این مورد باید از نشاهای پیوندی ای استفاده کرد 2 ساقه هستند و ریشه آنها متعلق به یک رقم وحشی و کاملا مقاوم و شاخساره اصلی آنها متعلق به یک رقم پربار با کیفیت باشد

3-استفاده از کودهای دامی پوسیده به جای کود دامی تازه: کود دامی تازه حاوی مقادیر بسیار زیادی عوامل قارچی و باکتریایی و بذرهای علف هرز و انگل است که ناقل بیماری هستند. بنابراین بهتر است از کود دامی پوسیده مخلوط آن با قارچ کش هایی مانند بنومیل استفاده کرد.

4-حرارت دادن یا استریل کردن خاک: در این مورد در کشت های تابستانه مناطق جنوبی و یا کشت های گلخانه ای حدود 45 روز قبل از کشت، بستر را آماده می کنند و پلاستیک می کشند و آبیاری می کنند تا حرارت به دام افتاده در زیر پلاستیک عوامل بیمارگر را از بین ببرد.

5-  کود سم های زیستی: یکی از ره های پیشگیری از بوته میری استفاده از کود سم هایی مانند بیونوترینت، فولزایم پلاس اس پی و پارس باسیل بصورت آغشته کردن نشا یا تزریق پای بوته در مزرعه است

6-کنترل بیماری که پس از ظهور علایم آغاز می شود: به نظر می رسد بهترین راه برای کنترل بوته میری مبارزه شیمیایی و همزمان کاهش رطوبت است

کنترل رطوبت از این نظر مهم است که با کاهش رطوبت شرایط برای رشد بیشتر قارچ ، مناسب نخواهد بود.

اما بهترین سموم برای مبارزه با بوته میری:

  • در صدر این لیست پریویکور انرژی قرار دارد که جهت پیشگیری، کنترل و درمان بسیار مفید است. این قارچ کش علاوه برخاصیت قارچ کشی خاصیت تحریک کنندگی رشد و ریشه زایی قوی ای دارد. این قارچ کش بصورت آغشته کردن ریشه و یا تزریق پای بوته با نسبت 3 در 1000 مورد استفاده قرار می گیرد
  • قارچ کش یونیفرم شرکت سینجنتا: یک قارچ کش سیستمیک حفاظتی است که جهت واکسینه کردن نشاء، از بین بردن عوامل بوته میری و همچنین تحریک ریشه زایی کاربرد بسیار خوبی دارد و می تواند بصورت آغشته کردن ریشه یا تزریق پای بوته به محض انتقال نشاء، با نسبت 1.5 تا 2 در هزار پای بوته داده می شود.
  • قارچ کش بیولوژیک پارس باسیل: این قارچ کش حاوی یک نوع باکتری است که می تواند از طریق ترشح آنتی بیوتیک ها برروی ریشه یک لایه حفاظتی ایجاد کند این قارچ کش می تواند با غلظت 2 تا 5 در1000 پس از انتقال نشاء هم استفاده شود
  • ردومیل ام زد (متالاکسیل مانکوزب) شرکت سینجننا: یک قارچ کش حفاظتی سیستمیک است که برای پیشگیری و کنترل بوته میری کاربرد دارد و می تواند با غلظت 2 در 1000 بصورت تزریق مورد استفاده قرار گیرد
  • رورال تی اس یا اپیریدیون کاربندازیم یک قارچ کش حفاظتی، سیستمیک است که برای پیشگیری و درمان بوته میری هم کاربرد دارد و با غلظت 1 تا 1.5 در 1000 بصورت تزریق پای بوته کاربرد دارد.

 

لطفا این ویدیو را حتما ببینید