چطور بوته میری نداشته باشیم؟

این مقال می تواند به شما کمک کند تا خسارت بوته میری را به کمتر از یک درصد برسانید لطفا تا پایان مطالعه کنید.

 تقریبا اولین معضلی که صیفی و سبزی کاران پس از انتقال نشاء و بذر با آن روبرو می شوند بوته میری است. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

بوته میری در سایر مناطق کشور و در سایر محصولات سبزی و صیفی بسیار رایج است با نام های محلی سبز خشک، داغ زدگی و آب زدگی هم شناخته می شود.

بوته میری چیست؟ و روش های کنترل بیماری بوته میری یا مرگ گیاهچه

عوامل بوته میری در سبزی و صیفی جات و نشانه های  آنها

معمولا عوامل قارچی بوته میری را ایجاد می کنند اما اخیرا شانکر باکتریایی هم بعنوان عامل بوته میری در اوایل و مراحل بعدی رشد معرفی می شود.

عوامل قارچی که باعث ایجاد بوته میری می شوند شامل:

گونه های پیتیوم (Pythium sp) و فایتوفتورا (Phytophthora sp): به نظر می رسد در کشور ما بیشترین دلیل بوته میری مربوط به این دو بیمارگر است، اگر چه که قابل کنترل هستند. پیتیوم و فایتوفتورا غالبا در مراحل اولیه جوانه و یا نشاها تازه انتقال داده شده را آلوده می کنند. علائم معمول این دو، ایجاد یک پوسیدگی نرم و یا ایجاد بافتی نرم و آبکی دارای آب قهوه ای تیره تا سیاه است که به سرعت در کل نشا یا جوانه گسترش می یابد. بنابراین بوته میری ناشی از این دو، بعد از ظهور، با جراحات آغشته به آب تیره رنگ ظاهر می شود که از ریشه شروع می شود و در طوقه  (محلی که ساقه و ریشه از هم جدا می شوند) نیز گسترش می یابد. درنهایت آوند های طوقه را مسدود کرده و باعث پژمردگی و از بین رفتن گیاه می شوند.

بوته میری ناشی از Rhizoctonia solani: بوته میری های رایزوکتونیایی در فضای باز بسیار شایع هستند. این قارچ بیمارگر می تواند بذر را آلوده کرده و از جوانه زنی هم جلوگیری کند. علائم روی جوانه ها شبیه علائم ناشی از گونه های پتیوم است و موجب بافت نرمی مطوقه می شود اما روی نشاهای مسن و جوانه های کامل مستقر شده، ممکن است ضایعه خشک برنزه تا قهوه ای مایل به قرمزیا قهوه ای تیره را روی طوقه ایجاد کند. 

بوته میری در سبزیجات و روش های کنترل بوته میری یا مرگ گیاهچه - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات rizoctonia

بوته میری های فوزاریومی (fusarium sp): امروزه خسارت فوزاریوم در کدوییان (خیار، هندوانه، ملون و کدو) بیشتر است. در گوجه فرنگی ارقام مقاوم بوجود امده اند و خسارت چندانی ندارد. علایم فوزاریوم معمولا به شکل ایجاد پوسیدگی خشک و قهوه ای مایل به قرمز روی طوقه است که در نهایت موجب مرگ و از بین رفتن نشا و جوانه شود.

بوته میری نشا فلفل ناشی از فوزاریوم

بوته میری ناشی از قارچ Acremonium spp : نشانه های آن در کشت مستقیم بذر، 7 تا 10 روز پس از ظهور جوانه ایجاد می شود. عفونت از جایی شروع می شود که پوشش بذر به هیپوکوتیل متصل باقی بماند.  در نهایت این ناحیه به رنگ زرد-قهوه ای روشن در می آید. طی دو تا سه روز یک پوسیدگی خشک قهوه ای قرمز ایجاد می شود، که ممکن است منجر به مرگ گیاهچه شود. نشاهای زنده مانده بی حرکت مانده اند.

نکته جهت تشخیص: پیتیوم و فایتوفتورا بیشتر در خاک های خنک و مرطوب وجود دارد ، در حالی که فوزاریوم و رایزوکتونیا شرایط گرمتر و خشک تری را ترجیح می دهند.

بیشتر بخوانیم:

راه های پیشگیری از بوته میری

استفاده از رقم های مقاوم اولین، بهترین و کم هزینه ترین راه برای پیشگیری از بوته میری ها است. مثلا برای جلوگیری از بوته میری های فوزاریومی در گوجه از ارقام مقاوم استفاده کنید.

  1. راه حل دیگر تناوب زراعی است؛ اگر در یک زمین پشت سر هم کدوئیان کشت شوند، خاک آلوده تر از قبل می شود و مشکل بوته میری هر سال بیشتر می شود.
  2. راه حل دیگر استفاده از نشاهای پیوندی مخصوصا در زمین های آلوده و گلخانه ها است؛ در این مورد باید از نشاهای پیوندی ای استفاده کرد که دو ساقه هستند و ریشه آنها متعلق به یک رقم وحشی و کاملا مقاوم و شاخساره اصلی آنها متعلق به یک رقم پربار با کیفیت باشد.
  3. استفاده از کودهای دامی پوسیده به جای کود دامی تازه؛ کود دامی تازه حاوی مقادیر بسیار زیادی عوامل قارچی و باکتریایی و بذرهای علف هرز و انگل است که ناقل بیماری هستند. بنابراین بهتر است از کود دامی پوسیده مخلوط آن با قارچ کش هایی مانند بنومیل استفاده کرد.
  4. آفتابدهی یا استریل کردن خاک: در این مورد در کشت های تابستانه مناطق جنوبی و یا کشت های گلخانه ای حدود 45 روز قبل از کشت، بستر را آماده می کنند و پلاستیک می کشند و آبیاری می کنند تا حرارت به دام افتاده در زیر پلاستیک عوامل بیمارگر را از بین ببرد.
  5. کود سم های زیستی؛ یکی از راه های پیشگیری از بوته میری استفاده از کود سم هایی مانند بیونوترینت، فولزایم پلاس اس پی و پارس باسیل , EM بصورت آغشته کردن نشا یا تزریق پای بوته در مزرعه است.

کنترل بیماری که پس از ظهور علائم آغاز می شود، به نظر می رسد بهترین راه برای کنترل بوته میری مبارزه شیمیایی و همزمان کاهش رطوبت است. کنترل رطوبت از این نظر مهم است که با کاهش رطوبت شرایط برای رشد بیشتر قارچ، مناسب نخواهد بود.

مبارزه شیمیایی (پیشگیری و درمان با استفاده از سموم)

  1. در صدر این لیست پریویکور انرژی قرار دارد که جهت پیشگیری، کنترل و درمان بوته میری های پیتیومی، فایتوفتورایی، رایزوکتونیایی، مونوسپوراسکوس و.. کاربرد دارد. این قارچ کش علاوه برخاصیت قارچ کشی خاصیت تحریک کنندگی رشد و ریشه زایی قوی ای دارد. این قارچ کش بصورت آغشته کردن ریشه و یا تزریق پای بوته با نسبت 3 در 1000 مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. قارچ کش یونیفرم شرکت سینجنتا؛ یک قارچ کش سیستمیک حفاظتی است که جهت واکسینه کردن نشاء، از بین بردن طیف بسیار وسیعی از عوامل بوته میری و همچنین تحریک ریشه زایی کاربرد بسیار خوبی دارد و می تواند بصورت آغشته کردن ریشه یا تزریق پای بوته به محض انتقال نشاء، با نسبت 1.5 تا 2 در هزار تزریق می شود.
  3. قارچ کش هایموکسازول (تاچی گاردن)؛ قارچ کشی سیستمیک که جهت مبارزه با بوته میری های فوزاریومی، پیتیومی، فایتوفتورایی، ورتیسیلیومی و...  کاربرد دارد. این قارچ کش را می توان با نسبت 2 تا 3 در هزار استفاده کرد.
  4. رورال تی اس، ایپرودیون کاربندازیم یک قارچ کش حفاظتی، سیستمیک است که برای پیشگیری و درمان بوته میری هم کاربرد دارد و با غلظت 1 تا 1.5 در 1000 بصورت تزریق پای بوته مصرف می شود.
  5. ردومیل ام زد (متالاکسیل مانکوزب) شرکت سینجننا؛ یک قارچ کش حفاظتی سیستمیک است که برای پیشگیری و کنترل بوته میری کاربرد دارد و می تواند با غلظت 2 در 1000 بصورت تزریق مورد استفاده قرار گیرد.
بوته میری در سبزیجات و روش های کنترل بوته میری یا مرگ گیاهچه - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات aghamohandes insta

     ما با ویدیو بهتر میتونیم آموزش بدیم

             پس اینستا گرام آقا مهندس را با یک کلیک روی این قسمت دنبال کن.

              اونجا ما سعی میکنم آموزش  های کاملا به روز و  دقیقی ارائه کنیم.

این ویدیو را هم در تکمیل مطالب این مقاله حتما ببینید: