کمبود مولیبدن در گیاه خیار

مولیبدن عنصر مورد نیاز آنزیم های احیا نیترات است. میزان دستری به این عنصر با افزایش PH افزایش می یابد. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

بنابراین احتمال کمبود این عنصر در خاک های اسیدی و شنی وجود دارد که در این صورت استفاده از آهک ممکن است مفید باشد. در صورت کمبود مولیبدن ابتدا رنگ سبز برگ ها محو می شود به عبارتی برگ ها سبز می شوند و در نهایت ممکن است بمیرند. در بعضی موارد ممکن است قسمتی از برگ سبز بماند و برگ حالت لکه ایی داشته باشد.

علایم کمبود مولیبدن ابتدا در برگ های پایینی شروع می شود و به سمت بالا گسترش می یابد. از طرفی ممکن است بوته ها حالت طبیعی داشته باشند ولی تعداد گل کاهش یابد. در موارد کمبود مولیبدن شدید مولیبدن ممکن است عملکرد تا 84 درصد کاهش یابد اما با افزایش PH از طریق مصرف آهک می تواند بازده عملکردی را تقریبا به حالت عادی باز گرداند.

بیشتر بخوانیم:

علائم کمبود مولیبدن در گیاه خیار

کمبود مولیبدن در گیاه خیار - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1