بیماری لکه زاویه ای خیار

نام بیماری

لکه زاویه ای خیار

عامل بیماری

باکتری Pseudomonas syringae pv. lachrymanse

علایم بیماری لکه زاویه ای خیار

باکتری عامل لکه زاویه ای خیار به برگ ساقه و میوه خیار حمله می کند. برای مشاوره گیاهپزشکی می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

علایم ابتدا با لکه های دایره ای کوچک و ریز روی برگ ها شروع شده و در ادامه با به هم پیوستن آن ها بیشتر برگ را آلوده می کند. لکه های برگ به تدریج قهوه ای و از بین می روند در این حالت سوراخ هایی به شکل نامنظم روی برگ ظاهر می شود. در آب و هوای مرطوب در سطح زیرین برگ و در محل لکه ها ترواش های باکتریایی تولید می شود. در هوای خشک این ترواش ها به پوسته یا پولک های سفید تبدیل می شوند.

در میوه های آلوده لکه ها گرد و اغلب سطحی هستند. بافت های آلوده سفید می شوند و ترک می خورند. این حالت منجر به ورود قارچ ها و باکتری های دیگر و پوسیدگی تمامی میوه ها می شود.

بیماری لکه زاویه ای خیار
بیماری لکه زاویه ای خیار
بیماری لکه زاویه ای خیار
بیماری لکه زاویه ای خیار

بیشتر بخوانیم:

بیماری لکه زاویه ای خیار - مشاوره کشاورزی | مرکز مشاوره تخصصی صیفی جات insta1

کنترل بیماری لکه زاویه ای خیار

بهترین راه مقابه با این بیمارگر استفاده از ارقام مقاوم است

رعایت تناوب زراعی دو ساله ضروری است. از کشت خیار در زمین هایی که سال گذشته خیار، کدو، طالبی و هنداونه کشت شده است خوددرای کنید.

باکتری ها در سطح بذر های آلوده و یا بقایای گیاهی زمستان گذرانی می کند بنابراین در پایان فصل کشت میوه ها و بقایای آلوده را از مزرعه خارج و معدوم کنید.

در صورت امکان از آبیاری قطره ای به جای آبیاری بارانی استفاده کنید و هنگام بارندگی و خیس شدن برگ ها در مزرعه حرکت نکنید.

قارچ کش های مسی که به صورت هفتگی اعمال می شوند یک روش استاندار مدیریت بیماری به خصوص قبل از شیوع بیماری و یا در صورت ظهور اولین علایم بیماری است.

درجاتی از کنترل را می توان با چند بار محلول پاشی با سمومی مانند ترکیبات مسی آمیخته شده با زینب، مانکوزب، آنتی بیوتیک هایی مانند استرپتومایسین و تتراسایکلین در دوره حساسیت گیاه به بیماری دست آورد. ترکیبات مس اگر زود هنگام استفاده شود می تواند گسترش بیماری را کاهش دهد. پس از شدت گرفتن بیماری سم پاشی ها معمولا موثر نیستند.