تدوین و اجرای طرح الگوی کشت هوشمند در اراضی دیم سه استان

به گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، «صابر گلکاری» افزود: اکنون در حال تدوین طرح پژوهشی الگوی کشت هوشمند برای اراضی دیم و ارایه آن به سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی هستیم و استان های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، زنجان و کردستان برای اجرای این طرح به شکل الگو داوطلب شده اند.

وی با بیان این که الگوهای کشت رایج بیشتر بر مبنای عملکرد تولید ارزیابی می شوند، گفت: براساس الگوی کشت هوشمند، هدف تغییر عملکرد تولید نیست، بلکه وزارت جهاد کشاورزی به دنبال آن است که با انجام کشت در اراضی دیم چه اتفاقاتی برای حاصلخیزی، تغییرات فیزیکی، شیمیایی، مواد آلی، نفوذ پذیری و فرسایش خاک رخ می دهد.

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تصریح کرد: بررسی میزان مصرف و نوع انرژی در الگوی کشت هوشمند نیز مهم است، زیرا منابع انرژی می توانند موجب آلودگی های زیست محیطی شوند.

گلکاری گفت: اطلاعات در الگوی کشت هوشمند جامع تر است و مسایل مختلفی همچون فرهنگی، زیست محیطی، بازدهی اقتصادی و انرژی را شامل می شود.

وی خواستار الگوی کشت هوشمند به دلیل اهمیت آن در پایداری کشاورزی در قالب یک پروژه ملی برای سراسر کشور دیده شود.

کاربرد تکنولوژی بذر برای کشت پاییزه

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، توسعه کاربرد تکنولوژی بذر را از برنامه های موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور عنوان کرد و گفت: فناوری به فرآوری بذر و انتقال کشت بهاره به کشت پاییزه در اراضی دیم کمک می کنند.

وی افزود: یکی از توصیه ها به کشاورزان دیم کار در مناطق سرد، گرم و معتدل انجام کشت پاییزه با هدف استفاده از آب باران است و از آنجایی که برخی از ارقام پاییزه را در دانه های روغنی نداریم، بنابراین باید از فناوری بذر برای تولید بذرهایی با جوانه زنی و سبز مدیریت شده استفاده شود.

گلکاری اضافه کرد: برای کشت پاییزه باید به دنبال بذر هایی بود که پوشش های خاصی داشته باشند تا جوانه زنی با تاخیر و بعد از سه ماه در داخل خاک انجام شود، زیرا در این صورت دوره رویشی بذر بیشتر و در بهار زودرس تر می شوند و با تنش کمتر به لحاظ آفت و بیماری نیز روبرو خواهند شد.

وی گفت: کاشت چنین بذرهایی در پاییز منجر به مصرف آب باران، تولید بهتر و افزایش عملکرد تولید می شود.

به گزارش ایرنا، طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد پاییز امسال الگوی کشت در کشور اجرایی شود که این اقدام موجب برنامه کشت در استانها و سهولت فروش محصولات کشاورزی و بازاررسانی برای تولیدکنندگان می شود.

 کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی در تیرماه گفت: الگوی کشت دو لایه کلان دارد. اولین لایه، لایه فنی است یعنی باید تشخیص داد که کجا بکاریم تا حداقل افت عملکرد را داشته باشیم تا بعد از ۱۵ سال سرمازدگی اتفاق نیفتد و شرایط اقلیمی برای گیاه خوب بوده و آب کافی و موقعیت خاک مرغوب باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در مورد وظایف جهاد کشاورزی در مورد تعیین الگوی کشت تصریح کرد: ‌اکنون چنانچه اراده کنیم می‌توانیم بگوییم که کشاورز در کجا چه چیزی باید بکارد تا ضرر نکند و حداکثر عملکرد را داشته و با حداقل بلایای طبیعی روبرو شود. لایه دوم الگوی کشت بحث سیاست‌گذاری است که باید از مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه برای تعیین الزام های قانونی این کار کمک بگیریم.

خاوازی با بیان این‌که «کشاورز باید بین گیاهان پرقیمت و گیاهان راهبردی به سمت گیاهان پرقیمت نرود»، گفت: مهرماه سال آینده برنامه الگوی کشت تولیدی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می‌ شود تا بتوان بوسیله مجلس شورای اسلامی الزام های قانونی آن را تامین کرد.